BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Moczydłowska Joanna
Title
Znaczenie umiejętności negocjacyjnych w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem
Source
Przegląd Organizacji, 2004, nr 12, s. 36-38
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Umiejętności kierownicze, Negocjacje w biznesie
Small business, Enterprise management, Management skills, Negotiations in business
Abstract
Podjęto próbę analizy znaczenia umiejętności negocjacyjnych w procesie nowoczesnego zarządzania organizacjami. Podstawę rozważań stanowią badania ankietowe przeprowadzone wśród 50 kierowników zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami w północno-wschodniej Polsce.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. J. BARLIK, Sztuka sprzedawania, Wydawnictwo INFOR, Warszawa 1994, s. 173.
  2. V. F. BIRKENBIHL, Komunikacja werbalna. Psychologia prowadzenia negocjacji, Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław 1997, s. 10.
  3. Z. NĘCKI, Negocjacje w biznesie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1995, s. 16-17.
  4. B. NOGALSKI, J. ŚNIADECKI, Kształtowanie umiejętności menedżerskich, Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1998, s. 127-128.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu