BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bednarski Adam, Kopeć Paweł
Title
Leasing możliwością MŚP na pozyskanie środków z Funduszy Strukturalnych
Source
Nasz Rynek Kapitałowy, 2005, nr 1, s. 53
Keyword
Fundusze strukturalne, Wspieranie small businessu, Leasing, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Polityka regionalna UE
Structural funds, Small business support, Leasing, Small business, EU regional policy
Abstract
Po przystąpieniu Do UE Polska w latach 2004-2006 została objęta wspólnotową polityką regionalną, której celem jest wspieranie rozwoju, także małej i średniej przedsiębiorczości oraz strukturalne dostosowanie regionów słabo rozwiniętych. Przedsięwzięcie to realizowane jest za pomocą pięciu jednofunduszowych sektorowych programów operacyjnych (SPO), ZPORR oraz programu operacyjnego pomocy technicznej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-9711
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu