BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szałwiński Tomasz
Title
Dochody budżetu państwa
Central budget revenue
Source
Bank i Kredyt, 2004, nr 9, s. 54-63, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Finanse publiczne, Budżet państwa, Dochody budżetowe
Public finance, State budget, Budget revenue
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono w jaki sposób Ministerstwo Finansów prognozuje dochody budżetu państwa. Zwrócono uwagę, że sposób ten nie został dotąd sformalizowany w postaci układu równań. Omówiono największe i najważniejsze źródła dochodów: podatki pośrednie (dochody z podatku od towarów i usług - VAT, dochody z podatku akcyzowego), podatki bezpośrednie (dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT, dochody z podatku dochodowego od osób prawnych - CIT). Zamieszczono schemat modelu odwzorowującego procedurę prognozowania dochodów w Ministerstwie Finansów. Poruszono problem oceny prognoz.

The paper presents the method used by the Ministry of Finance for forecasting central budget revenue. The procedure for drawing up central budget revenue forecasts has not up to now been published as a formal set of equations. The presented set of equations reflects the practice used for forecasting central budget revenue. Formalising the process of developing central budget revenue forecasts is even more valuable as it enables both the identification of the dependencies between taxes and macroeconomic factors which are built into the forecasting process, as well as those dependencies (e.g. a lack of feedback between taxes and the overall price level), which are not taken into account in the drawing up phase of the forecast. Due to the amount of space available the text regarding the issue of public finance has been limited. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. D. Amir, Aczel (2000): Statystyka w zarządzaniu. Warszawa PWN.
  2. L Bolkowiak, H. Kuzińska, M. Majewicz, C. Maliszewski, J. Neneman (1996): Obciążenie podatkowe przychodów gospodarstw domowych. Warszawa Instytut Finansów.
  3. J. Czekaj (2003): Niesprawiedliwy liniowy. "Gazeta Wyborcza".
  4. S. Owsiak (1999): Finanse publiczne. Warszawa PWN.
  5. A. Welfe (red.) (2000): Gospodarka Polski w okresie transformacji. Warszawa PWE.
  6. A. Welfe (1998): Ekonometria. Metody i ich zastosowanie. Warszawa PWE.
  7. Ministerstwo Finansów (2002): Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych na ogólnych zasadach za 2002 rok. Warszawa Ministerstwo Finansów.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu