BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kurkova Karina
Title
Obowiązkowe obciążenia wynagrodzenia pracownika : wybrane aspekty rozwiązań stosowanych w Czechach i w Polsce w roku 2002
Obligatory Burdens on Employee Remuneration : Selected Aspects of Solutions Applied in Poland and the Czech Republic in 2002
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 958, s. 147-155, bibliogr. 5 poz.
Issue title
Finanse i rachunkowość w zarządzaniu gospodarką narodową
Keyword
Płace, Świadczenia pracownicze, Dochody ludności, Poziom życia, Analiza porównawcza systemów gospodarczych
Wages, Employee benefits, People's income, Living standard, Comparative analysis of economic systems
Note
summ.
Abstract
W pracy przedstawiono zasadnicze różnice w sposobie naliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne opłacane przez pracowników oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne. Autorka zastrzegła, że jej celem nie była charakterystyka ogółu zagadnień związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz z ubezpieczeniami społecznymi, lecz porównanie wysokości obowiązkowych obciążeń wynagrodzenia pracownika w Polsce i w Czechach, tj. odpowiedź na pytanie: ile z wynagrodzenia brutto pozostaje pracownikowi do dyspozycji, i w związku z tym czy wynagrodzenie brutto jest tym właściwym miernikiem porównawczym stopy życiowej mieszkańców obu państw?

The obligatory burdens on employee remuneration, i.e. contributions towards social insurance and health insurance as well as advances for personal income tax, are basic figure values determining the size of net remuneration, i.e. disposable income after all obligatory allowances. Are the solutions applied in all countries the same or similar? The author attempts an answer to this question while analysing the relevant legal regulations in Poland and the Czech Republic, the neighbouring countries heading together for European accession. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Podatek dochodowy pobierany przez płatników. Skala podatkowa i koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy, "Przegląd Podatku Dochodowego" 2002 nr 1.
  2. Ustawa z 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176, nr 22, poz. 270, nr 60, poz. 703, nr 70, poz. 816, nr 104, poz. 1104, nr 117, poz. 1228, nr 122, poz. 1324; z 2001 r. nr 4, poz. 27, nr 8, poz. 64, nr 52, poz. 539, nr 73, poz. 764, nr 74, poz. 784, nr 88, poz. 961, nr 89, poz. 968, nr 102, poz. 1117, nr 106, poz. 1150, nr 110, poz. 1190, nr 125, poz. 1363 i 1370, nr 134, poz. 1509.
  3. Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů z późn. zm.: č. 35/1993 Sb., č. 96/1993 Sb., č. 157/1993 Sb., č. 196/1993 Sb., č. 323/1993 Sb., č. 42/1994 Sb., č. 75/1994 Sb., č. 85/1994 Sb., č. 114/1994 Sb., č. 259/1994 Sb., č. 5/1995 Sb., č. 32/1995 Sb., č. 87/1995 Sb., č. 118/1995 Sb., č. 149/1995 Sb., č. 248/1995 Sb., č. 28/1996 Sb., č. 316/1996 Sb., č. 18/1997 Sb., č. 88/1997 Sb., č. 151/1997 Sb., č. 209/1997 Sb., č. 210/1997 Sb., č. 227/1997 Sb., č. 22/1998 Sb., č. 111/1998 Sb., č. 149/1998 Sb., č. 168/1998 Sb., č. 333/1998 Sb., č. 63/1999 Sb., č. 129/1999 Sb., č.144/1999 Sb., č. 170/1999 Sb., č. 225/1999 Sb., č. 3/2000 Sb., č. 17/2000 Sb., č. 27/2000 Sb., č. 72/2000 Sb., č. 100/2000 Sb., č. 103/2000 Sb., č. 121/2000 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 241/2000 Sb., č. 340/2000 Sb., č. 492/2000 Sb., č. 99/2001 Sb., č. 117/2001 Sb., č. 120/2001 Sb., č. 239/2001 Sb., č. 453/2001 Sb., č. 483/2001 Sb.
  4. Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na zdravotní pojištění z późn. zm.:. č. 296/1993 Sb., č. 324/1993 Sb., č. 59/1995 Sb., č. 127/1995 Sb., č. 149/1996 Sb., č. 217/1996 Sb., č. 359/1999 Sb., č. 363/1999 Sb., č. 98/2000 Sb., č. 118/2000 Sb., č. 151/2000 Sb., č. 161/2000 Sb., č. 167/2000 Sb., č. 199/2000 Sb., č. 218/2000 Sb., č. 230/2000 Sb., č. 258/2000 Sb., č. 365/2000 Sb., č. 401/2000 Sb., č. 461/2000 Sb., č. 463/2000 Sb., č. 478/2000 Sb., č. 7/2001 Sb., č. 35/2001 Sb., č. 45/2001 Sb., č. 46/2001 Sb., č. 69/2001 Sb., č. 85/2001 Sb., č. 88/2001 Sb., č. 99/2001 Sb., č. 138/2001 Sb., č. 155/2001 Sb., č. 117/2001 Sb., č. 231/2001 Sb., č. 261/2001 Sb., č. 402/2001 Sb., č. 458/2001 Sb., č. 474/2001 Sb., č. 492/2000 Sb., č. 49/2002 Sb.
  5. Zákon č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečeni a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti z późn. zm.: č. 10/1993 Sb., č. 160/1993 Sb., č. 307/1993 Sb., č. 42/1994 Sb., č. 241/1994 Sb., č. 59/1995 Sb., č. 118/1995 Sb., č. 149/1995 Sb., č. 160/1995 Sb., t. j. č. 104/1996 Sb., č. 113/1997 Sb., č. 134/1997 Sb., č. 306/1997 Sb., č. 18/2000 Sb., č. 29/2000 Sb., č. 118/2000 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 220/2000 Sb., č. 238/2000 Sb., č. 492/2000 Sb., č. 353/2001 Sb.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu