BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Małecki Witold
Title
Jakim kursem do eura
Source
Gazeta Bankowa, 2005, nr 6, s. 34-37
Keyword
Traktat z Maastricht, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Europejski Mechanizm Kursowy (ERM II), Kurs walutowy
Maastricht Treaty, Economic and Monetary Union (EMU), Exchange Rate Mechanism (ERM II), Exchange rates
Abstract
Autor analizuje zagrożenia stojące przed Polską w okresie poprzedzającym przystąpienie do ERM2 i wskazuje na groźbę zamrożenia wyraźnie przewartościowanego kursu złotego. Przedstawia propozycje jak przeciwstawiać się takim zagrożeniom za pomocą polityki walutowej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-7613
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu