BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żukiewicz Arkadiusz
Title
System prewencji kryminalnej jako jeden z komponentów polityki społecznej Republiki Czeskiej
Source
Polityka Społeczna, 2004, nr 11-12, s. 16-19
Keyword
Przestępczość, Polityka społeczna, Zwalczanie przestępczości
Crime, Social policy, Crime prevention
Country
Czechy
Czech Republic
Abstract
Gwałtowny wzrost przestępczości po roku 1990, także z udziałem dzieci i młodzieży w Republice Czeskiej wymagał stworzenia i rozbudowy systemu prewencji kryminalnej na terenie całego państwa oraz opracowania ogólnokrajowej strategii do walki z tym zjawiskiem. Obecny system prewencji w Czechach oparty jest na pięciu filarach. Jednym z nich jest aktywność sektora gospodarczego, świadczącego usługi o profilu zabezpieczeniowym.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. J. Gjuricova, System prevence kriminality, w: Katalog informaci prevence kriminality 1999, Ministerstvo Vnitra, Praha 1999, s. 6.
  2. J. Semrad, Vychowa a kriminalita mladeze, w: Mravni nemoci mladeze a jejich provence, CPS, Brno 1998, s. 79.
  3. www.mvcr.cz
  4. www.msmt.cz
  5. www.mpsv.cz
  6. www.justice.cz
  7. www.mzcr.cz
  8. www.army.cz
  9. www.mfcr.cz
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu