BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kubiak Damian
Title
Ocena zmian systemowych wprowadzonych przez reformę emerytalną w 1999 roku
Assesment of the New Pension System in Poland
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 958, s. 137-146, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Finanse i rachunkowość w zarządzaniu gospodarką narodową
Keyword
System emerytalny, Reforma systemu emerytalnego, Fundusze emerytalne, Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE)
Pension schemes, Pension system reform, Pension funds, Employee pension programmes, Open Pension Funds (OPF)
Note
summ.
Company
Powszechne Towarzystwa Emerytalne, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
General Pension Society, Social Insurance Institution
Abstract
Autor przeprowadził ocenę i podsumował działania rządu w zakresie realizowania założeń nowego systemu emerytalnego. Zdaniem autora, zapoczątkowana w 1999 roku reforma emerytalna nie jest wolna od błędów, ale stwarza realne szanse na poprawę warunków życia na emeryturze.

The article makes an attempt to describe most important changes in polish pension system. The basic principle of the polish social insurance reform was motto "Security thanks to variety". The author draws the reader's attention to consequence of oversights during implementing new regulations. The first part briefly presents three phillars of the "new" pension. The next part of this article presents polish Social Insurance Institutions (SII). There are two big problems in first phillar. One of them is used by SII computer system which doesn't work correctly. And the second one is a debt. From the start of the reform SII didn't transfer all money to Open-ended Pension Funds (OPF). In result of this practices Open-ended Pension Funds couldn't invest all contributions of their members. That surely has bad influence on amount of the future pensions. The next part describes second phillar of the polish pension system. Author presents OPFs' market structure. It's main problem is large concentration which could create oligopoly. The problem o this phillar are also unfair fund who falsify documents signing multiple contracts with the same persons or signing contracts with persons not included to the social security system. The separate problem is OPFs' fees and results of their investments. Fees system created by Pension Society is hard to compare for the average participants. The last part presents voluntary ways to save money for the old age, suggested by government employers' pension programs. In spite of big dynamism of growth their quantity, they are still not popular because of big instability of the polish pension law. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bezpieczeństwo dzięki konkurencji. Ocena realizacji reformy emerytalnej - analiza II filara, wydanie elektroniczne, http://unfe.gov.pl/publikacje.
  2. "Biuletyn miesięczny UNFE", październik 1999, nr 3, http://unfe.gov.pl/publikacje.
  3. Kraskowski L., Słabe fundusze, wątłe filary, kiepska emerytura, "Rzeczpospolita" 2002, nr 38.
  4. Krupa M., Wyszyński W., Konkurencja bardzo potrzebna, "Rzeczpospolita" 2001, nr 192, część B - Ekonomia i rynek.
  5. Raport Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi Bezpieczeństwo dzięki zapobiegliwości. Analiza pracowniczych programów emerytalnych, wydanie elektroniczne, http://unfe.gov.pl/ publikacje.
  6. Ustawa z dnia 28 sierpnia o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, DzU z 1998 r, nr 137, poz. 887 z późn. zm.
  7. Wojtas M., Trzeci filar to konieczność, "Gazeta Prawna" 2001, nr 149.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu