BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matwiejczuk Wiesław
Title
Przemiany w budownictwie
Transformation Tendencies in the Construction Sector
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2005, nr 1, s. 38-45, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Budownictwo, Przemysł budowlany, Przedsiębiorstwo budowlane, Restrukturyzacja budownictwa, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Construction sector, Construction industry, Construction company, Restructuring of construction sector, Enterprise competitiveness
Note
streszcz., summ
Abstract
W artykule omówione zostały tendencje zmian zachodzących w zasobach rzeczowych budownictwa oraz ich oddziaływanie na konkurencyjność przedsiębiorstwa budowlanego.

The article discusses recent transformation tendencies as regards material resources in the sector, as well as their influence on the competitiveness of a particular construction enterprise.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. J. Barney, Finn resources and sustained competitive advantage, "Journal of Management" 12/1991.
  2. D. Bartnicki, Kompetencje przedsiębiorstwa. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2002.
  3. M. Gorynia (red. nauk.), Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2002.
  4. Roczniki statystyczne GUS 1991-2002.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu