BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozień Monika
Title
Imigranci w Polsce - wyzwania dla polityki społecznej : Konferencja w Warszawie
Source
Polityka Społeczna, 2004, nr 11-12, s. 36-38
Keyword
Migracja ludności, Emigracja, Polityka migracyjna, Polityka społeczna państwa, Konferencja naukowa
Population migration, Emigration, Migration policy, Social policy, Scientific conference
Abstract
Wobec procesów integracji europejskiej i globalizacji, których rezultatem jest m.in. zwiększony napływ cudzoziemców, istotna wydaje się właściwa ocena zjawiska migracji do Polski, zagrożeń i korzyści społecznych z tym związanych. Polska staje się bowiem coraz częściej docelowym miejscem osiedlania się cudzoziemców. Istnieje zatem potrzeba szerszego zinstytucjonalizowania dialogu władz publicznych i innych podmiotów życia publicznego ze środowiskami cudzoziemskimi.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu