BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zaleski Janusz
Title
Polskie lasy i leśnictwo w Europie: stan i perspektywy
Source
Aura, 2005, nr 2, s. 6-10
Keyword
Leśnictwo, Gospodarka leśna, Lasy, Ochrona lasów, Zalesianie gruntów rolnych, Ekologia
Forestry, Forest economy, Forests, Forests protection, Afforestation of agricultural land, Ecology
Company
Lasy Państwowe
Country
Europa
Europe
Abstract
Procesy "urynkowienia" i prywatyzacji leśnictwa prowadzą do przerostu funkcji produkcyjnych i ekonomicznych. Na przykład po sprywatyzowaniu lasów w krajach nadbałtyckich oraz w Czechach i Słowacji, rozpoczęto tam podporządkowaną potrzebom rynku eksploatację lasów. Tak rozumiana gospodarka leśna nakierowana jest tylko na maksymalizację zysków. Na tym tle polskie leśnictwo utrzymujące równowagę między produkcyjnymi, ochronnymi i społecznymi funkcjami lasu cieszy się uznaniem krajów europejskich.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-3668
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu