BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zawadzki Piotr
Title
Trzecie badanie ilościowe. Wpływ Nowej Umowy Kapitałowej na wielkość kapitału regulacyjnego banków w Polsce
Source
Bezpieczny Bank, 2004, nr 2 (23), s. 67-86
Keyword
Nowa Umowa Kapitałowa, Kapitał bankowy
New capital accord, Bank capital
Company
Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego
Basel Committee on Banking Supervision
Abstract
Trzeci Dokument Konsultacyjny (Third Consultative Paper - CP3) opublikowany przez Komitet Bazylejski 29 kwietnia 2003 roku uwzględnia wyniki badania ankietowego, którego celem było oszacowanie skutków, jakie przyniosą bankom projektowane zmiany. W badaniu tym, zwanym Trzecim Badaniem Ilościowym ("Quantitaive Impact Study 3" - QIS 3), które objęło zasięgiem około 500 banków, uczestniczyła także Polska. W artykule omówiono wyniki QIS 3 w Polsce oraz Trzeci Dokument Konsultacyjny i jego wpływ na sytuację kapitałową sektora bankowego w Polsce. Dokonano analizy porównawczej wyników Trzeciego Badania Ilościowego dla polskich banków na tle porównywalnych grup banków zagranicznych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1429-2939
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu