BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gładys-Jakóbik Jolanta
Title
Zarządzanie procesami zmian w organizacji biurokratycznej
Management of Change Processes in the Bureaucratic Organisation
Source
Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego / Szkoła Główna Handlowa, 2003, nr 4, s. 199-213
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zmiany organizacyjne, Organizacja biurokratyczna, Kultura przedsiębiorstwa, Zarządzanie zmianami, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Kultura organizacji
Enterprise management, Organisational change, Bureaucratic organisation, Culture of enterprise, Change management, Restructuring of enterprises, Corporate culture
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono relacje zachodzące pomiędzy kierowaniem procesami zmian organizacyjnych a istniejącą kulturą organizacji, która może stanowić istotny hamulec, ograniczający skuteczność przebiegu całego procesu zmian.

In the paper I have assumed that when taking specific action, individuals refer to the cultural dimension. To create and understand the fundamental premises of a given organisation culture, we need to discover what it is encoded in. The organisation under consideration is a monopolist in services in Poland. Its culture can be described as a strongly bureaucratic culture, committed to security. The paper sets out to analyse the ways in which this organisation can be more effective in terms of processes of organisational and individual learning. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1642-6150
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu