BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gersdorf Małgorzata
Title
Okres wypowiedzenia w orzecznictwie Sądu Najwyższego
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2005, nr 2, s. 24-30
Keyword
Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Wypowiedzenie pracy, Stosunek pracy, Umowa o pracę, Praca
Supreme Court jurisdiction, Dismissal notice, Legal employment relation, Employment contract, Labour
Abstract
Autorka referuje najważniejsze wypowiedzi judykatury dotyczące okresu wypowiedzenia, w tym m.in. dotyczące możliwości dokonania w okresie wypowiedzenia drugiego wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy bez tej czynności, statusu prawnego pracownika w okresie wypowiedzenia, zaliczania tego okresu do stażu pracy, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia pracy.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. K. Jaśkowski, E. Maniewska, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2001, s. 154-155.
  2. Kodeks pracy. Komentarz, praca zbiorowa pod redakcją T. Zielińskiego, Warszawa 2001, s. 374.
  3. Z. Salwa, Glosa aprobująca do uchwały SN z 15 stycznia 2003 r., III PZP 20/02, OSP 2004, nr 6, póz. 81.
  4. "Służba Pracownicza" 1987, nr 11, s. 32.
  5. J. Suzdorf, Okresy wypowiedzenia umowy o prace - w świetle kodeksu pracy, "Służba Pracownicza" 1998, nr 3, s. 1.
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu