BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kupiecka Ewa
Title
Alternatywne w portfelu
Source
Gazeta Bankowa, 2005, nr 8, s. 31-34
Keyword
Private equity, Inwestycje kapitałowe, Fundusze hedgingowe, Fundusze emerytalne, Strategia inwestycyjna
Private equity, Capital investments, Hedge fund, Pension funds, Investment strategy
Note
Zawiera trzy tabele: "Roczne wyniki indeksu funduszy hedgingowych CFSB/Tremont na tle indeksu MSCI World (proc.)", "Historyczne wyniki funduszy hedgingowych w okresie styczeń 1990-kwiecień 2003 w podziale na strategie" i " Korelacja wyników funduszy hedgingowych i indeksów giełdowych". Zawiera również trzy ramki z wyjaśnieniem terminów: private equity, funduszy hedgingowych i funduszu funduszy.
Country
Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone Ameryki
Western Europe, United States of America (USA)
Abstract
Na dojrzałych rynkach finansowych strategią coraz częściej stosowaną przez inwestorów instytucjonalnych w celu zmniejszenia ryzyka portfelowego jest alokacja pewnej części środków w aktywa alternatywne. Aktywa alternatywne obejmują szeroką grupę aktywów, które są czymś innym niż inwestycje tradycyjne tj. w notowane na giełdzie akcje, obligacje rządowe etc. Wśród aktywów alternatywnych najczęściej wymienia się private equity, inwestycje hedgingowe i nieruchomości.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-7613
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu