BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Timofiejuk Igor
Title
Dochody realne pracowników i emerytów w 2003 r.
Source
Wiadomości Statystyczne, 2004, nr 7, s. 27-37
Keyword
Dochody ludności, Poziom życia, Analiza danych statystycznych
People's income, Living standard, Statistical data analysis
Note
summ., rez.
Abstract
Przeanalizowano dwie wielkie grupy dochodów: osiąganych w sektorze przedsiębiorstw oraz otrzymywanych ze świadczeń społecznych (emerytury z pozarolniczego systemu ubezpieczeń, emerytury i renty rolników indywidualnych). Dokonano oceny realnej dynamiki tych wynagrodzeń przy przyjęciu za deflatory indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem oraz cen żywności.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. "Biuletyn Statystyczny", nr 1/2004, tabl. 15, s. 55.
  2. "Biuletyn Statystyczny", nr 1/2004, tabl. 35, s. 108 i 109. .
  3. Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju - rok 2003, "Wiadomości Statystyczne", nr 2/2004, s. 101-103.
  4. Z. Sadowski, Niemoralna propozycja, "Dziś", nr 1, s. 9-12.
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu