BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Roeske-Słomka Iwona
Title
Kondycja finansowa gospodarstw domowych
Financial conditions of households
Source
Wiadomości Statystyczne, 2004, nr 7, s. 38-45, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Gospodarstwa domowe, Dochody ludności, Poziom życia, Analiza porównawcza, Analiza danych statystycznych
Households, People's income, Living standard, Comparative analysis, Statistical data analysis
Note
summ., rez.
Abstract
Celem opracowania jest prezentacja wyników porównawczej analizy ogólnej kondycji finansowej gospodarstw domowych różnej wielkości oraz należących do różnych grup społeczno-ekonomicznych w latach 1994-2001. Zaproponowano i wykorzystano w analizie mierniki płynności finansowej gospodarstw domowych.

The article presents results of analysis providing with information that in the period of 1994-2001 own-account working households characterised the highest financial liquidity with exception of necessary expenditures. The lowest, medium and increasing results of liquidity indicator with exception of necessary expenditures characterised households of workers in agricultural households and households of retirees and pensioners. In all households and all social and economic groups of households observed a decrease of share of necessary expenditures in total expenditures per capita in 2001 in comparison with data of J 994. It is possible to ascertain that generally the lowest level of living characterised households linked with agriculture and households of retirees and pensioners, the highest level of living characterised own-account working households. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Czarneta E., Model regresji logistycznej do oceny czynników kształtujących decyzje zakupów, "Wiadomości Statystyczne", 1998/9
 2. Fajczak-Kowalska A., Modele struktury wydatków, "Wiadomości Statystyczne", 2001/3
 3. Haponiuk M., Dochody gospodarstw domowych użytkujących gospodarstwo rolne (działkę), "Wiadomości Statystyczne", 2000/3
 4. Kasprzyk B., Zróżnicowanie nierówności rozkładu dochodów grup społeczno-ekonomicznych, "Wiadomości Statystyczne", 2001/2
 5. Kudrycka L, Radziukiewicz M., Wykształcenie jako czynnik różnicujący dochody, "Wiadomości Statystyczne", 2000/8
 6. Kudrycka I., Radziukiewicz M., Zmiany rozkładu dochodów w okresie transformacji, "Wiadomości Statystyczne", 2000/4
 7. Niemczyk A., Zróżnicowanie konsumpcji w zależności od wysokości dochodu, "Wiadomości Statystyczne", 1999/6
 8. Roeske-Słomka I., Dochody i wydatki gospodarstw domowych w Polsce w lalach 1993-1997, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2001
 9. Roeske-Słomka I., Income elasticity of households expenditures, Polish Population Review No. 18, CSO, Warszawa 2001
 10. Roeske-Słomka I., Struktury wydatków gospodarstw domowych w dochodach rozporządzalnych. Zeszyt Naukowy AE w Poznaniu, 2002/22
 11. Roeske-Słomka I., Zróżnicowanie dochodów rozporządzalnych według typów gospodarstw domowych i liczby osób, Zeszyt Naukowy AE w Poznaniu, 2002/17
 12. Timofiejuk I., Dochody realne w 2002 r., "Wiadomości Statystyczne", 2003/6
 13. Więcek J., Fajczak A., Zmiany dochodu i czynniki demograficzne w gospodarstwach domowych, "Wiadomości Statystyczne", 1999/8
 14. Więcek J., Fajczak-Kowalska A., Zróżnicowanie wydatków w polskich gospodarstwach domowych w latach 1993-1996, "Wiadomości Statystyczne", 1999/9
 15. Wiśniewska J., Dochody gospodarstw domowych rolników, "Wiadomości Statystyczne", 2000/10
 16. Zienkowski L., Dochody gospodarstw domowych w okresie transformacji 1989-1996 (próba syntezy), Warszawa 1998, GUS
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu