BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Frączek Maciej (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej), Hausner Jerzy (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej), Sokołowski Andrzej (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Sułkowski Rafał (Jednostka Międzywydziałowa)
Title
Polityka rynku pracy i rozwój zasobów ludzkich w strategiach rozwoju województw w kontekście przygotowań Polski do absorpcji środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Synteza ekspertyzy opracowanej dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej)
Source
Rynek Pracy, 2001, nr 3-4, s. 5-27
Keyword
Rynek pracy, Zasoby rynku pracy, Analiza rynku, Strategia rozwoju regionalnego, Poland, Hungary-Assistance for Restructuring of their Economies (PHARE), Polityka rynku pracy
Labour market, Labour market resources, Market analysis, Regional development strategy, Poland, Hungary-Assistance for Restructuring of their Economies (PHARE), Labour market policy
Abstract
W artykule przedstawiono syntezę ekspertyzy przygotowanej na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przez zespół pracowników i współpracowników Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej AE w Krakowie. Ekspertyza ta miała na celu analizę treści strategii rozwoju województw pod kątem sposobu rozwiązywania przez nie problemów rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich. Przedmiotem oceny było 15 strategii rozwoju województw.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1233-4103
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu