BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hawlena Joanna
Title
Wpływ globalizacji i liberalizacji rynku usług transportowych na kształtowanie cen
Source
Przegląd Komunikacyjny, 2005, nr 1, s. 13-20
Keyword
Polityka transportowa, Polityka cenowa, Transport kolejowy, Transport drogowy, Transport lotniczy, Ceny usług, Rynek usług transportowych, Liberalizm rynku usług
Transport policy, Pricing policy, Railway transport, Road transport, Air transport, Services prices, Transport market, Services market liberalism
Abstract
Postępujące procesy liberalizacji europejskiego rynku usług transportowych, a także jego deregulacja i globalizacja, wpływają na zmiany warunków konkurencji. Przemiany społeczno - gospodarcze zapoczątkowane na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku spowodowały istotne modyfikacje rynku przewozowego w Polsce, także w zakresie kształtowania się cen we wszystkich rodzajach usług transportowych w kraju.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
0033-2232
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu