BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rutkowska Magdalena
Title
Prognozowanie wskaźnika cen dóbr i usług konsumpcyjnych
Source
Wiadomości Statystyczne, 2004, nr 7, s. 22-27, bibliogr. 2 poz.
Keyword
Wskaźnik inflacji, Prognozowanie makroekonomiczne, Modele wskaźnikowe
Inflation rate, Macroeconomic forecasting, Indicator models
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie prognoz kwartalnego wskaźnika cen dóbr i usług konsumpcyjnych (CPI) oraz sprawdzenie ich jakości. W celu dokonania prognozy wskaźnika CPI oszacowano, klasyczną metodą najmniejszych kwadratów, parametry równań opisujących jego kształtowanie się w okresie I kwartał 1995-I kwartał 2003. Przyjęto trzy hipotezy modelowania inflacji: kosztową, popytową, mieszaną. Otrzymano trzy predyktory wskaźnika cen dóbr i usług konsumpcyjnych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Biuletyny statystyczne GUS [1995-2003]
  2. Raporty NBP [1995-2003]
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu