BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mikołajczyk Bożena, Kurczewska Agnieszka
Title
Systemy poręczeń gwarancyjnych dla MŚP we Francji
Guarantee and Warranty Systems for Small and Medium Enterprises in France
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2005, nr 1, s. 101-106, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Poręczenie kredytowe, Kredyt, Wspieranie small businessu, Organizacje finansowe, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Loan guarantee, Credit, Small business support, Financial organizations, Small business
Note
summ.
Company
Ogólnozawodowe Rzemieślnicze Towarzystwo Gwarancji Inwestycyjnych, Francuskie Towarzystwo Gwarancji Finansowań, Rzemieślnicze Towarzystwo Poręczeń Wzajemnych
Societe Interprofessionnelle Artisanale de Garantie d'Investissements (SIAGI), Societe Francaise de Garantie des Financements des Petites et Moyennes Enterprises (SOFARIS), Societes de Caution Mutuelle Artisanale (SOCAMA)
Country
Francja
France
Abstract
We Francji systemy gwarancyjne obejmują dwa podstawowe typy organizacji finansowych: fundusze gwarancyjne i towarzystwa poręczeń wzajemnych. Przedstawiono głównych uczestników tego systemu dla MŚP: SOFARIS, SOCAMA, SIAGI, France Active. Towarzystwa poręczeń wzajemnych i funduszy gwarancyjnych stymulują przedsiębiorczość. Przykład Francji pokazuje, że sprawność systemu gwarancji przyczynia się do poprawy wyników i rozwoju sektora MŚP.

Guarantee funds' and mutual warranty associations stimulate entrepreneurship. The French case indicates that efficiency of the guarantee system contributes to better results and the development of SMEs.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Lartigue M., Comment créer votre entreprise?, wyd. Jeunes Éditions, Levallois-Perret 1999.
  2. Créer ou reprendre une entreprise, wyd. Éditions APCE, Paryż 1999.
  3. Rouyer G., Chainel A., La banque et I'entreprise. Techniques acluelles defmancement, wyd. Collection Instituit Technique de Banque, Paryż 2000.
  4. Mikołajczyk B, Podgórski P., Fundusze poręczeń wzajemnych - alternatywne źródło zabezpieczeń kredytowych, Bank i Kredyt, 03/2003.
  5. Raport Observatoire des PME européennes 2003, No. 2: L 'Accès au Financement pour les PME.6. www.pme.artisan.gouv.fr7. www.banquepopulaire.fr8. www.socama.com9. www.siagi.com10. www.aecm.be
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu