BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Domańska Agnieszka
Title
Gonimy Europę
Source
Gazeta Bankowa, 2007, nr 19, s. 21-22
Keyword
Budownictwo mieszkaniowe, Finansowanie mieszkalnictwa, Kredyt mieszkaniowy, Potrzeby mieszkaniowe
Housing construction, Housing financing, Housing loan, Housing needs
Abstract
Rok 2006 był kolejnym rokiem rekordów na rynku kredytów mieszkaniowych – łącznie banki pożyczyły na cele mieszkaniowe ponad 41 mld złotych, czyli o 17 mld złotych więcej niż w 2005 roku. W znaczącym stopniu wzrosło też zadłużenie sektora bankowego z tytułu kredytów mieszkaniowych – z ponad 50 mld złotych w 2005 roku do 71 mld złotych w 2006 roku. Rosnący popyt na kredyty mieszkaniowe, który obserwujemy od kilku lat, wywołany został przez splot kilku czynników, wśród których dominującą rolę odgrywa niski poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych Polaków. Głód mieszkaniowy potęguje wyż demograficzny lat osiemdziesiątych, który w tej dekadzie wchodzi w dorosłość. W Polsce na jedno gospodarstwo domowe przypada 0,9 mieszkania, podczas gdy wskaźnik ten wynosi w Czechach 1,1, a w Hiszpanii – 1,5. Nie bez znaczenia jest widoczna zmiana mentalności zarówno sektora bankowego, jak również kredytobiorców, szczególnie młodego pokolenia. Wspólnym mianownikiem tej zmiany jest otwarte, nowoczesne podejście do kredytowania nieruchomości na cele mieszkaniowe.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-7613
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu