BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łon Eryk
Title
Determinanty kursów akcji banków notowanych na GPW w Warszawie
Source
Nasz Rynek Kapitałowy, 2005, nr 2, s. 67-74
Keyword
Giełda papierów wartościowych, Akcje, Bankowość, Kurs akcji, Prognozowanie notowań giełdowych, Stopa zwrotu kapitału
Stock market, Shares, Banking, Share price, Stock exchange prediction, Return on Investment (ROI)
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Celem podstawowym artykułu było wykrycie determinantów kształtujących przyszłe kursy akcji banków na GPW w Warszawie. Dokonano tego w oparciu o przeprowadzone badania charakteru oraz intensywności powiązań między poziomem wybranych wskaźników monetarnych a przyszłą stopą zwrotu z indeksu sektora bankowego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1508-9711
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu