BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawlak Marek
Title
Ocena ryzyka projektu
Project's Risk Assessment
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2005, nr 2, s. 49-56, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Zarządzanie projektem, Zarządzanie ryzykiem, Ocena ryzyka
Project management, Risk management, Risk assessment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zidentyfikowane i opisano etapy zarządzania ryzykiem projektu. Ryzyko projektu jest zwykle szacowane w kategoriach ilościowych, ale w literaturze można spotkać różne podejścia do tej kwestii. Przedstawiono przykład identyfikowania zagrożeń, oceny ryzyka i planowania taktyk działania dla projektu badawczego.

Risk management consists of several stages which are identified and described in the article. As a rule, project's risk is estimated in quantitative categories but there are also other approaches in this respect. The author presents a case of threats' identification, risk assessment and action planning for the particular research project.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. [ l ] Burke Roy, Project Management. Planning and Control Techniques. John Wiley & Sons Ltd. Chichester, New York 1999.
  2. Burnet Ken, The Project Management Paradigm. Springer, London 1998.
  3. Eisner Howard, Essentials of Project and Systems Engineering Management. John Wiley & Sons Inc. New York 1997.
  4. Heeg Franz-Josef, Projektmanagement. Grundlagen der Planung und Steuerung vonbetrieblichen Problemlöseprozessen. Carl Hanser Verlag, München 1993.
  5. Martin John E., Heaulme Pierre-François, Risk Management: Techniques for Managing Project Risk. Field Guide to Project Management. David I. Cleland, Editor. Van Nostrand Reinhold, New York 1998. pp. 162-182.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu