BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bąk Melania
Title
Proces zarządzania kapitałem obrotowym w aspekcie funkcjonalno-zasobowym w przedsiębiorstwie
Working Capital Management Process in the Functional-Resources Aspect in the Enterprise
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 958, s. 203-210, bibliogr. 15 poz.
Issue title
Finanse i rachunkowość w zarządzaniu gospodarką narodową
Keyword
Finanse przedsiębiorstwa, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Kapitał obrotowy
Enterprise finance, Enterprises financial management, Working capital
Note
summ.
Abstract
Na proces zarządzania kapitałem obrotowym składają się podprocesy zarządzania zapasami, należnościami, środkami pieniężnymi i krótkoterminowymi papierami wartościowymi oraz krótkoterminowymi zobowiązaniami. Autorka korzystając z możliwości doboru poszczególnych funkcji zarządzania, zaproponowała funkcje, które odpowiadają charakterowi badanej wielkości - kapitału obrotowego netto w ujęciu majątkowym i jego składników.

The objective of this article is to present the process of managing the acting capital as a specific financial process in a company, with particular regard to the meaning of the notion and the process phases. The process of managing the acting capital includes the functions of managing the acting capital (measurement and presentation, analysis, planning, steering, and controlling), the basic functions of a company (purchasing, production and distribution), and capital-based determiners of the acting capital (inventories, short-term receivables, monetary resources, and short-term liabilities). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Banaszyk P., Fimińska-Banaszyk R., Stańda A., Zasady zarządzania w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1997.
 2. Borys G., Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 1996.
 3. Czekaj J., Dresler Z., Podstawy zarządzania finansami firm. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 4. Evgrafoff B., Systems de gestion de la production, Paris 1978.
 5. Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 1998.
 6. Kortan J., Beck C.H. (red.), Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa 1997.
 7. Koźmiński A., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 8. Krzakiewicz K., Podstawy organizacji i zarządzania. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1993.
 9. Malewicz A., Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach państwowych i spółkach. Część 1, Wydawnictwo Instytut Organizacji i Przemysłu Maszynowego ORGMASZ, Warszawa 1993.
 10. Nowak E. (red.), Rachunkowość w zarządzaniu zdecentralizowanym przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2001.
 11. Penc-Pietrzak J., Strategiczne zarządzanie marketingiem. Wydawnictwo "Key Text", Warszawa 1999.
 12. Sławińska M., Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym, PWE, Warszawa 2002.
 13. Steinmann H.G., Schreyög G., Zarządzanie - podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.
 14. Wypych M. (red.). Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy, Wydawnictwo ABSOLWENT, Łódźl999.
 15. Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1979.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu