BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Radzimińska Teresa
Title
Jak skutecznie pomagać
Source
Nowe Życie Gospodarcze, 2004, nr 22, s. 11
Keyword
Pomoc finansowa, Przekształcenia własnościowe, Gospodarka, Kredyt bankowy, Ocena działalności banku
Financial aid, Ownership transformations, Economy, Bank credit, Assessment of banking performances
Company
Bank Światowy
World Bank
Country
Europa Środkowo-Wschodnia, Azja Środkowa, Polska
Central and Eastern Europe, Central Asia, Poland
Abstract
W artykule przedstawiono oceny ekspertów z Departamentu Ewaluacji Działań (Operations Evaluation Departament- OED) oraz Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE) dotyczące udzielonej przez Bank Światowy pomocy krajom przechodzącym transformację gospodarki.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-5784
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu