BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hajduga Elżbieta
Title
Ubezpieczenie a reasekuracja, koasekuracja i poole ubezpieczeniowe - przegląd pojęć
Insurance and Reinsurance, Co-Insurance and Insurance Pools - Review of Concepts
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 958, s. 184-189, bibliogr. 12 poz.
Issue title
Finanse i rachunkowość w zarządzaniu gospodarką narodową
Keyword
Ubezpieczenia, Instytucje ubezpieczeniowe, Reasekuracja, Umowa reasekuracyjna, Ryzyko w ubezpieczeniach
Insurances, Insurance institute, Reinsurance, Reinsurance agreement, Insurance risk
Note
summ.
Abstract
Autorka przytoczyła istniejące w literaturze definicje pojęcia ubezpieczenia, po czym omówiła istotę umów reasekuracyjnej, koasekuracyjnej i retrocesyjnej oraz wyjaśniła co to są poole ubezpieczeniowe i poole reasekuracyjne.

There is a lack of an unambiguous definition of the concept of insurance in the literature concerning the subject mentioned in the title; the definition which would present in a concise way its essence and which would please layers, economists and insurance specialists at the same time. Each writer tries to define the concept of insurance in his own way. There are a lot of difficulties in attempting of creating a concise definition of the essence of the concept of insurance. We face similar situation when trying to define the concept of reinsurance. Its concise and detailed definition is not easy to draw up. The nature of the issue of reinsurance makes it difficult to formulate such a definition of reinsurance which would take into consideration all the most important features of reinsurance,i.e. features of economic nature, financial nature, legal nature and technical nature of insurance. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Banasiński A., Ubezpieczenia gospodarcze, Poltext, Warszawa 1996.
 2. Ciuman K., Reasekuracja a rynek ubezpieczeń, Poltext, Warszawa 1996.
 3. Darul K., Reasekuracja, LAM, Warszawa 1994.
 4. Łazowski J., Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, Wyd. II, PZU, Warszawa 1948.
 5. Monkiewicz J., Gąsiorkiewicz L., Hadyniak B., Zarządzanie finansami ubezpieczeń, Poltext, Warszawa 1999.
 6. Monkiewicz J., Reasekuracja, [w:] Podstawy ubezpieczeń - T.I - mechanizmy i funkcje, Red. J. Monkiewicz, Poltext, Warszawa 2000.
 7. Montalbetti E., Reasekuracja, PWE, Warszawa 1970.
 8. Orłowski T., Nowy leksykon ekonomiczny, Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt, Warszawa 1998.
 9. Sangowski T. (red.), Vademecum ubezpieczeń gospodarczych (pośrednika ubezpieczeniowego), Saga Printing, Poznań 1998.
 10. Słownik ekonomiczny przedsiębiorcy, Wyd. VI rozszerzone, Wyd. Znicz, Szczecin 1998.
 11. Szymańska K., Poradnik agenta ubezpieczeń, Poltext, Warszawa 1999.
 12. Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, DzU nr 16, poz. 93 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu