BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamus Rafał
Title
Prawo akcjonariusza do informacji
Source
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2004, nr 11, s. 2-11
Keyword
Akcjonariusz, Prawo do informacji, Ustawodawstwo gospodarcze, Spółki akcyjne, Rada nadzorcza, Informacja dla potrzeb zarządzania
Shareholders, Right to Information (RTI), Economic legislation, Joint stock companies, Supervisory board, Information for management needs
Abstract
Prawo do informacji w spółce akcyjnej powiązać należy z przyjętą w ramach modelu spółki kapitałowej koncepcją rozdzielenia funkcji dawcy kapitału od funkcji zarządzania. Prawo do informacji jest immanentnym składnikiem kanonu uprawnień akcjonariusza przyjmowanych w kodeksie dobrych praktyk korporacyjnych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5490
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu