BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grabińska Ewa
Title
Zróżnicowanie ruchu turystycznego
Source
Wiadomości Statystyczne, 2004, nr 10, s. 23-40
Keyword
Turystyka, Baza materialno-techniczna turystyki, Zaplecze noclegowe turystyki, Analiza taksonomiczna, Przestrzenna analiza porównawcza
Tourism, Material-technical base of tourism, Tourism accommodation facilities, Taxonomic analysis, Comparative spatial analysis
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie propozycji mierników oceny przydatności zmiennych przekrojowo-czasowych do analiz taksonometrycznych na przykładzie cech opisujących natężenie ruchu turystycznego oraz wielkość bazy turystycznej w układzie województw Polski w latach 1995-2000.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. H. Borne-Januła, M. Byszewska-Dawidek, I. Kulesza, H. Legienis, J. Łaciak, B. Radkowska: Turystyka regionalna w 2001 roku- układ regionalny, Ministerstwo Gospodarki, Instytut Turystyki, Warszawa 2002.
  2. J. Dziechciarz, Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, AE Wrocław, 2002.
  3. A. Gotowt-Jeziorska (red.): Rozwój turystyki i zagospodarowania turystycznego w polityce przestrzennej zagospodarowania kraju, UKFiT, Warszawa 1997.
  4. J. Łaciak, B. Radkowska: Przyjazdy turystów krajowych i zagranicznych w układzie wojewódzkim w 1999 (i 2000) roku, Instytut Turystyki, Warszawa 2000 (i 2001).
  5. D. F. Morrison, Wielowymiarowa analiza statystyczna. PWN, Warszawa 1990.
  6. A. Zeliaś (red.), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. AE Kraków, 2000.
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu