BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skubikowski Jacek
Title
Tendencje Unii Europejskiej w zakresie kształtowania pozycji prawnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi
Source
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2004, nr 6, s. 24-36
Keyword
Prawo autorskie, Prawo własności intelektualnej, Prawo WE, Integracja gospodarcza Polski z UE
Copyright law, Intellectual property law, European Community law, Poland's economic integration with the EU
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Akcesja Polski do Wspólnoty Europejskiej stwarza konieczność dostosowania niektórych praw krajowych do zasad prawnych obowiązujących na obszarze Wspólnego Rynku. Konieczność ta dotyczy także kompleksu norm związanych z obrotem własnością intelektualną, w tym w szczególności obrotu dokonywanego na rzecz całych grup uprawnionych podmiotów w sposób zbiorowy przez wyspecjalizowane podmioty zwane organizacjami zbiorowego zarządzania.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5490
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu