BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Paliszkiewicz Joanna Olga
Title
Ocena kapitału intelektualnego w małych i średnich przedsiębiorstwach
Source
Problemy Jakości, 2004, nr 6, s. 20-23, bibliogr. 10 poz
Keyword
Kapitał ludzki, Wiedza, Kapitał intelektualny, Zarządzanie kapitałem intelektualnym, Metodologia organizacji i zarządzania, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Human capital, Knowledge, Intellectual capital, Intellectual capital management, Organisation and management methodology, Small business
Abstract
Zdefiniowano pojęcie kapitału intelektualnego. Przedstawiono metodę oceny tego kapitału. Metoda została zweryfikowana na podstawie badań przeprowadzonych w małych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych (badania dotyczyły lat 1999-2001) na terenie województwa śląskiego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bratnicki M., Strużyna J., Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001.
  2. Bukowitz W. R., Williams R. L., The Knowledge Management Fieldbook, Financial Time, Prentice Hall, London 2000.
  3. Edvinsson L., Malone M., Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001.
  4. Fitz - Enz J., Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
  5. Hudson W. J., Intellectual Capital. How to build it, enhance it, use it, John Wiley & Sons Inc., Toronto 1993.
  6. Kowalewski G., Metody ekonometryczno - statystyczne w: praca zbiorowa pod red. Jajugi K., Ekonometria, metody i analiza problemów ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999.
  7. Paliszkiewicz J. O., pt.: "Metoda oceny kapitału intelektualnego w małych i średnich przedsiębiorstwach", Praca doktorska, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2004.
  8. Skrzypek E., Wpływ zarządzania wiedzą na jakość, "Problemy Jakości", nr 11,1999.
  9. Stewart T., Intellectual capital, Biddies Ltd, Buildford and Kings Lynn, 1998.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu