BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Podgórski Daniel, Pawłowska Zofia, Pietrzak Leszek
Title
Nauka i normalizacja w rozwoju i promocji systemów zarzadzania BHP w przedsiębiorstwach
Source
Problemy Jakości, 2004, nr 6, s. 24-33, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Praca, Warunki pracy, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Zintegrowane systemy zarządzania, System zarządzania BHP
Labour, Working condition, Health and safety at work, Integrated Management System, Health and safety management system
Company
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB)
Abstract
W artykule przedstawiono prowadzone w ostatnich latach działania Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego (CIOP -PIB) dotyczące normalizacji, promocji, badania i rozwoju systemowego zarządzania BHP, prowadzonego przede wszystkim w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej. Ich podstawowym celem jest rozpowszechnienie oraz wspomaganie i doskonalenie systemów zarządzania BHP w przedsiębiorstwach.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. PN-N-18001:1999. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa, 1999.
 2. PN-N-18002:2000. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa, 2000.
 3. PN-N-18004:2001. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wytyczne, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa, 2001.
 4. Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems. ILO-OSH 2001. International Labour Office, Geneva, 2001.
 5. PN-N-18001:2004. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa, 2004.
 6. Podgórski, D., Elgstrand, K. (2003). Experiences from the Polish-Swedish OSHMAN project on a systematic management and participative approach to OSH from the perspective of the ILO-OSH 2001 Guidelines, XVth Triennal Congress of the International Ergonomics Association, Seoul, Korea, August 24-29, 2003.
 7. Podgórski, D. (2002). Program pilotażowego wdrażania elementów systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w wybranych przedsiębiorstwach, Międzynarodowa Konferencja nt. Bezpieczeństwo i higiena pracy w przededniu członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Kraków, 24-26 czerwca 2002 r.
 8. Pawłowska, Z. (2004). Skuteczność systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w: Podstawy systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (red. D. Pogórski, Z. Pawłowska), Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 2004.
 9. Pawłowska Z., Pęciłło M., Dudka G. (2001). Badania wpływu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na wskaźniki wypadków przy pracy, Bezpieczeństwo Pracy, nr l, 2001.
 10. Rzepecki, J. (2004). Koszty i korzyści zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w: Podstawy systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (red. D. Pogórski, Z. Pawłowska), Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 2004.
 11. Rzepecki J.: Bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwie - model analizy kosztów i korzyści. Bezpieczeństwo Pracy, nr 2, 2002.
 12. Pęciłło, M. (2004). Zarządzanie procesowe w przedsiębiorstwie w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, w: Podstawy systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (red. D. Pogórski, Z. Pawłowska). Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 2004.
 13. Pęciłło, M. (2003). Identyfikacja i modelowanie procesów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie, Bezpieczeństwo Pracy, nr 2, 2003.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu