BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tomiałojć Ludwik
Title
Głos w dyskusji "Powołać ośrodki regionalne" : czy obecny podział administracyjny kraju sprzyja przyrodzie?
Source
Aura, 2005, nr 3, s. 25-26
Keyword
Narodowy Plan Rozwoju (NPR), Ekologia, Ekologiczne bariery rozwoju gospodarczego, Regionalizacja, Ochrona środowiska, Podział administracyjny
National Development Plan, Ecology, Environmental barriers to economic development, Regionalization, Environmental protection, Administrative division
Abstract
Debata o Narodowym Planie Rozwoju nie powinna się odbywać z pominięciem podstawowych ograniczeń dla rozwoju gospodarczego, jakim są uwarunkowania przyrodnicze. Zadania ochrony środowiska przyrodniczego powinny nadal pozostać podstawowym obowiązkiem administracji szczebla państwowego oraz unijnego. Bezkrytyczne zaś naśladownictwo obcych rozwiązań w tym zakresie nie uwzględnia faktu, iż na Zachodzie Europy ostatnie fragmenty pierwotnej przyrody zanikły jeszcze w czasach imperium rzymskiego, lub w średniowieczu.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-3668
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu