BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Okólski Marek
Title
Cudzoziemcy na oficjalnym rynku pracy w Polsce
Source
Rynek Pracy, 2002, nr 5-6, s. 58-75
Keyword
Cudzoziemcy, Migracja zarobkowa, Zatrudnienie cudzoziemców, Rynek pracy
Foreigners, Economic migration, Employment of foreigners, Labour market
Abstract
W artykule przedstawiono analizę zatrudnienia cudzoziemców na oficjalnym rynku pracy. Analiza została ograniczona do pracowników nie będących stałymi mieszkańcami Polski. Szczególną uwagę autor zwrócił na osoby przybywające z zagranicy i podejmujące zatrudnienie spontanicznie, indywidualnie, ze względu na nowość i specyfikę tego rodzaju napływu w okresie transformacji.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1233-4103
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu