BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojdacki Krzysztof P.
Title
Przeobrażenia miejskiej sieci osadniczej w Polsce
Source
Samorząd Terytorialny, 2005, nr 3, s. 5-18, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Miasto, Struktura demograficzna, Ludność miejska
City, Demographic structure, Urban population
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie i analiza zmian miejskiej sieci osadniczej Polski w relatywnie długim okresie, a mianowicie w latach 1980-2003. Starano się odpowiedzieć na pytania: jakie zmiany zachodziły w ilościowej strukturze miejskiej sieci osadniczej Polski?, jak kształtowała się demograficzna struktura miejskiej sieci osadniczej Polski?, jakimi kierunkami rozwoju demograficznego charakteryzują się miasta Polski?
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Andrzejewski A.: Procesy urbanizacyjne w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, Biuletyn KPZK PAN, z. 154, Warszawa 1991
  2. Domański R.: Miasto innowacyjne, Studia, tom CIX, KPZK PAN, PWN, Warszawa 2000
  3. Gregor B.: Ewolucja oraz współczesne koncepcje marketingu, (w:) Marketing terytorialny, red. T. Markowski, PAN KPZK, Studia, tom CXII, Warszawa 2002
  4. Harańczyk A.: Miasta Polski w procesie globalizacji gospodarki, PWN, Warszawa 1998
  5. Jałowiecki B.: Współczesne przekształcenia struktury osadniczej i przestrzeni miejskiej, (w:) Cywilizacja informacyjna a przekształcenia przestrzeni. Zmiany strukturalne metropolii polskich, red. J. Kołodziejski, T. Parteka, KPZK PAN, Biuletyn 186, Warszawa 1999
  6. Konkurencyjność miast i regionów, red. Z. Szymla, AE Kraków, Kraków 2001
  7. Markowski T.: Od konkurencyjności zasobów do konkurencyjności regionów, "Samorząd Terytorialny" 1996, nr 12
  8. Polska Statystyka Publiczna, http://www.stat.gov.pl
  9. Węcłowski G., J. Bański, M. Degórski, T. Komornicki, P. Korcelli, P. Sleszyński: Aktualizacja raportu o stanie przestrzennego zagospodarowania kraju, PAN IGiPZ, http://www.igipz.pan.pl
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu