BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Batóg Jacek
Title
Analiza porównawcza koniunktury gospodarczej w woj. zachodniopomorskim i w Polsce
Comparative analyse of business cycle in the Zachodniopomorskie voivodship and in Poland
Source
Wiadomości Statystyczne, 2004, nr 11, s. 51-58, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Wahania koniunkturalne, Analiza porównawcza, Sytuacja makroekonomiczna, Koniunktura gospodarcza
Business fluctuations, Comparative analysis, Macroeconomic situation, Business trends
Note
summ., rez.
Country
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstract
Dokonano analizy zmian koniunktury gospodarczej w województwie zachodniopomorskim i w Polsce w latach 2000-2003. Przedstawiono wartości barometru koniunktury dla polskiej gospodarki i województwa zachodniopomorskiego oraz zmiany koniunktury gospodarczej w sektorze przedsiębiorstw, sekcji przemysł, sektorach: budownictwo; handel i naprawy; hotele i restauracje; transport, gospodarka magazynowa i łączność; obsługa nieruchomości i firm.

The basic target of the conduced survey was to evaluate and compare changes in business cycle in enterprises sector of the Zachodniopomorskie voivodship and in Poland in 2000-2003. The analyse of changes of enterprises situation was conducted for the sector in general and for selected economic sections applying barometer of business cycle. The form of barometer gives a possibility to take, by used economic and financial indices, negative value or equals zero. Received results gives a possibility to ascertain inter alia appearance of significant increase of business cycle in 2003 and formulates a remark about appearance of essential link between changes of business cycle in the Zachodniopomorskie voivodship and in Poland in the case of construction enterprises, hotels and restaurants. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Batóg J., Barometr finansów banków (BaFiB) -propozycja badania koniunktury w sektorze bankowym. Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, cz. I. Materiały. Konferencja nr 53, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000
  2. Barczyk R., Kowalczyk Z., Metody badania koniunktury gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993
  3. Hozer J., Rozkrut D., Budowa i prognozowanie wskaźnika koniunktury gospodarczej regionu, "Wiadomości Statystyczne" 7/1999
  4. Mankiw N. G., A quick refresher course in macroeconomics, "Journal of Economic Literature" 4/1990
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu