BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szewczyk Helena
Title
Zatrudnienie pracowników samorządowych na podstawie wyboru (zagadnienia wybrane)
Source
Samorząd Terytorialny, 2005, nr 3, s. 40-51
Keyword
Prawo pracy, Samorząd terytorialny, Zatrudnienie, Pracownicy samorządowi
Labour law, Local government, Employment, Self-government employees
Abstract
W artykule omówiono zasady nawiązywania stosunku pracy na podstawie wyboru. Wybór jest obecnie podstawą prawną zatrudnienia pracowników samorządowych zarówno szczebla gminnego, jak i powiatowego oraz województwa.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. A. Agopszowicz, Z. Gilowska, M. Taniewska-Peszko: Zarys prawa samorządu terytorilanego, Katowice 1997, s. 192-193.
 2. G. Bieniek, (w:) Kodeks pracy. Komentarz, red. J. Jończyk, Warszawa 1977, s. 266.
 3. B. M. Ćwiertniak, M. Taniewska-Peszko: Pracownicy samorządowi, Gdańska 1991, s. 40-42.
 4. DzU z 1996 r. nr 62, poz. 289 z późn. zm.
 5. DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm., 1593 z późn. zm. (tekst jednolity).
 6. DzU z 2002 r. nr 113, poz. 984 z późn. zm.
 7. M. Gersdorf: Skutki prawne naruszenia przez zakład pracy przepisów o wygaśnięciu umowy o pracę, "Nowe Prawo" 1978, nr 5, s. 696.
 8. M. Gersdorf, (w:) M. Gersdorf, K. Rączka, J. Skoczyński: Kodeks pracy. Komentarz, red. Z. Salwa, Warszawa 2003, s. 292-294.
 9. A. Giedrewicz: Wybór jako podstawa nawiązania stosunku pracy z członkami zarządu spółek kapitałowych, "Monitor Prawniczy" 2004, nr 14, s. 642.
 10. Z. Góral: Prawo pracy w samorządzie terytorialnym, Warszawa 1999, s. 75, 119, 152-154.
 11. J. Jończyk: Prawo pracy, Warszawa 1992, s. 262.
 12. A. Kijowski: Pracowniczy obowiązek gotowości do świadczenia pracy, Poznań 1978, s. 39 i nast.
 13. A. Kisielewicz: Rodzaje stosunków pracy pracowników samorządowych, "Prawo Pracy", nr 5, s. 6-9.
 14. Kodeks pracy. Komentarz, red. T. Zieliński, Warszawa 2001, s. 234, 416-418, 783 i nast.
 15. W. Piotrowski: Stosunek pracy, Poznań 1977, s. 45.
 16. W. Piotrowski, (w:) W. Jaskiewicz, C. Jackowiak, (w:) W. Piotrowski: Prawo pracy w zarysie, Warszawa 1985, s. 302 i nast.
 17. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1999, nr 7-8, s. 40 i nast.
 18. Z. Salwa: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2003, s. 148-149.
 19. W. Sanetra: Prawo pracy, Białystok 1994, s. 49, 245.
 20. Z. Sypniewski: Komentarz do ustawy z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych, Poznań 1994, s. 10 i nast., 16, 50.
 21. Z. Sypniewski: Problem wzmożonej ochrony trwałości stosunku pracy kobiet zatrudnionych na podstawie powołania, wyboru i mianowania, "Praca i Zabezpieczenia Społeczne" 1980, nr 6, s. 13-14.
 22. Z. Sypniewski: Stosunek pracy pracowników administracji państwowej, (w:) Pracownicy administracji w PRL, red. J. Łetowski, Ossolineum 1984, s. 337.
 23. E. Szemplińska: Urlop bezpłatny, "Praca i Zabezpieczenia Społeczne" 1999, nr 4, s. 34.
 24. H. Szewczyk: Odwołanie ze stanowiska obsadzonych na podstawie aktu wyboru w warunkach samorządu gminnego, "Samorząd Terytorialny" 1998, nr 7-8, s. 13.
 25. H. Szewczyk: Organizacja prawa do pracy w samorządzie po wejściu w życie reformy administracji publicznej, "Samorząd Terytorialny" 2000, nr 11, s. 52 i nast.
 26. H. Szewczyk: Problemy personalne w samorządzie, "Samorząd Terytorialny" 1992, nr 10, s. 10 i nast.
 27. H. Szewczyk: Z problematyki zatrudnienia na podstawie wyboru, (w:) Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, red. A. Świątkowski, Kraków 2002, s. 303-307, 311-312.
 28. W. Szubert: Zarys prawa pracy, Warszawa 1980, s. 156.
 29. A. Świątkowski: Indywidualne prawo pracy, Gdańsk-Kraków 2001, s. 363.
 30. M. Taniewska-Peszko, B. M. Ćwiertniak: Zatrudnienie pracowników samorządu terytorialnego, (w:) Vademecum pracownika administracji publicznej (samorządowej oraz rządowej), Katowice 1996, s. 1888 i nast.
 31. E. Ura: Status prawny pracowników samorządowych, Warszawa 1992, s. 10.
 32. J. Wratny: Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 203, s. 147.
 33. Wyrok NSA z 20 listopada 1990 r., II SA 747/90, ONSA 1990, nr 4, poz. 9.
 34. Wyrok NSA z 7 lipca 1992 r., SA/Wr 693/92, ONSA 1993, nr 2, poz. 47, s. 126-130.
 35. Wyrok NSA z 26 sierpnia 1993 r., SA/Wr 780/93, ONSA 1994, nr 3, poz. 124, s. 202-206.
 36. Wyrok SA w Katowicach z 29 października 1999 r., III APa 62/99, (w:) K. Walczak: Kodeks pracy, Warszawa 2003, s. 123.
 37. Wyrok SN z 4 grudnia 1979 r., I RP 93/79, OSN CP 1980, nr 6, poz. 122, s. 54-61.
 38. Wyrok SN z 4 sierpnia 1995 r., III APr 8/94, OSA 1995, nr 1, poz. 8.
 39. Wyrok SN z 28 kwietnia 1997 r., I PKN 113/97, OSN-APiUS 1998, nr 4, poz. 123.
 40. Wyrok SN z 10 września 1997 r., I PKN 233/97, OSN APiUS 1998, nr 12, poz. 255.
 41. Wyrok SN z 14 maja 1999 r., I PKN 50/99, OSN APiUS 2000, nr 15, poz. 573.
 42. Wyrok SN z 9 maja 2000 r., I PKN 623/99, OSN APiUS 2001, nr 24, poz. 614, s. 932.
 43. Wyrok SN z 25 stycznia 2001 r., I PKN 210/00, "Służba Pracownicza" 2002, nr 1, s. 32.
 44. Wyrok SN z 30 maja 2001 r., I PKN 416/00, OSN APiUS 2003, nr 7, poz. 169, s. 302-304.
 45. Wyrok SN z 4 czerwca 2002 r., I PKN 352/01, OSN APiUS 2002, nr 20, wkładka.
 46. Wyrok SN z 22 stycznia 2003 r., II UK 12/02, OSN APiUS 2004, nr 7, poz. 126, s. 324-325.
 47. Wyrok SN z 18 grudnia 2003 r., IIII PZP 17/03, OSN ApiUS 2004, nr 8, poz. 134, s. 343 i nast.
 48. T. Zieliński, (w:) Encyklopedia prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, red. L. Florek, Warszawa 1999.
 49. T. Zieliński: Zarys wykładu prawa pracy. Cz. II, Katowice 1984, s. 170.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu