BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Słaby Teresa, Zajączkowski Sławomir
Title
Zróżnicowanie rozkładów wydatków a zamożność polskich gospodarstw domowych w latach 1998-2002
Differentiation in Expenditure Distributions and Polish Households' Affluence in 1998-2002
Source
Handel Wewnętrzny, 2005, nr 1, s. 1-9
Keyword
Wydatki gospodarstw domowych, Zamożność społeczeństwa, Gospodarstwa domowe
Household expenditures, Society affluence, Households
Note
summ., rez.
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja zmian zróżnicowania zamożności w latach 1998-2002, mierzonej wielkością wydatków ekwiwalentnych na 1 osobę w różnych typach polskich gospodarstw domowych. Analizę przeprowadzono na podstawie wyników badań budżetów gospodarstw domowych, przeprowadzonych przez GUS.

In their article, the authors present the concept of use of monthly equivalent (according to the OECD scale) per capita expenditure as a measure of households' affluence. The data on expenditure are taken from household budgets surveys carried out by the Central Statistical Office in 1998-2002. The analysis of changes in differentiation of expenditure is carried out on the basis of doubly weighted classical measures of the pattern of distributions in various types of households. Having in mind a strong positive asymmetry of expenditure distributions, the authors applied the positional measures, quintiles. On the basis of the results obtained, the authors state that differentiation of Polish households' affluence increased in 1998-2002. The worst situated groups include the households connected with agriculture and, apart from them, those of pensioners and people without earnings, and households consisting of many members. On the other hand, differences in voivoidship (province) profile decreased. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. M. L. Barreiros, How to Measure Poverty in Europe? The Methodological Experience of the European Statistical Office, w: Poverty Measurement for Economies in Transition in Eastern European Countries, Polskie Towarzystwo Statystyczne, Warszawa 1992.
  2. Budżety gospodarstw domowych w 2002 roku, GUS, Warszawa 2003, s. XVI.
  3. M. Daszyńska, Sytuacja bytowa polskich rodzin. Tendencje zmian, "Polityka Społeczna" 2004, kwiecień.
  4. The List of Social Indicators, OECD, Paris 1982.
  5. Metodyka i organizacja badań budżetów gospodarstw domowych, GUS, Warszawa 1999, s. 16, 21-22.
  6. T. Słaby, Poprawna analiza statystyczna, "Rynek Wewnętrzny" 2004, nr 1.
  7. A. Szukiełojć-Bieńkuńska, Przygotowanie GUS do prezentacji wskaźników społecznych wykluczenia proponowanych przez Unię Europejską, "polityka Społeczna" 2002, nr 11-12.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu