BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fajczak-Kowalska Anita
Title
Zmiany dochodu i czynników demograficznych polskich gospodarstw domowych w latach 1993-2003
Changes in Income and Demographic Factors of Polish Households in 1993-2003
Source
Handel Wewnętrzny, 2005, nr 1, s. 9-14
Keyword
Wydatki gospodarstw domowych, Zamożność społeczeństwa, Gospodarstwa domowe, Oszczędności gospodarstw domowych, Rozwój demograficzny
Household expenditures, Society affluence, Households, Household savings, Demographic development
Note
summ., rez.
Abstract
W artykule przedstawiono zmiany w latach 1993-2003 w dochodzie rozporządzalnym, tj. sumie bieżących dochodów gospodarstwa domowego z poszczególnych źródeł pomniejszonych o zaliczki na podatek oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Dochód ten jest przeznaczony na wydatki na cele konsumpcyjne, pozostałe wydatki oraz przyrost oszczędności.

In her article, the author discusses the changes in per capita disposable income in households, changes in disposable income in the case where 1993 = 100, pace of changes in that income, changes in the size of household measured with the number of persons or the number of consumer (spending) units in particular socioeconomic types of households that have occurred since 1993. In the case of employees' households, there are separated data for the households where its head is a blue-collar or a white-collar employee. The carried out analyses show that there are occurring differences in the size of disposable income between the socioeconomic types of households. There is also a great differentiation in the demographic situation of households belonging to various socioeconomic types. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Budżety gospodarstw domowych w 2003 r., GUS, Warszawa 2004, s. XI.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu