BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cichocka Izabela, Pieczonka Władysław
Title
Struktura jakości produktów żywnościowych współczesnego polskiego konsumenta
Source
Problemy Jakości, 2004, nr 8, s. 13-18, bibliogr. 22 poz.
Keyword
Konsumpcja żywności, Preferencje konsumenta, Jakość produktów żywnościowych, Badania konsumenckie
Food consumption, Consumer preferences, Food quality, Consumer research
Abstract
Wyniki badań nad konsumenckimi preferencjami struktury jakości produktów spożywczych. Badania wykonano w pierwszej połowie 2003 roku metodą bezpośredniego wywiadu na ternie 6 miast Polski południowo-wschodniej: Krakowa, Lublina, Rzeszowa, Przemyśla, Krosna, Stalowej Woli.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Babicz-Zielińska E. (2000) Czynniki wpływające na wybór żywności. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Konsument żywności i jego zachowania rynkowe". SGGW, Warszawa, s. 245-253.
 2. Baryłko-Pikielna N. (1983) Jakość żywności: badania krajowe - praktyka przemysłowa i oczekiwania społeczne. Przemysł Spożywczy, nr 3, s. 112-115.
 3. Bukała J., Cichocka L, Kędzior W., Pieczonka W. (2000) Konsumencka struktura jakości przetworów mięsnych jako kryterium segmentacji rynku. I Ogólnopolska Konferencja "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości", Warszawa.
 4. Featherstone M. (2001) Koncepcje kultury konsumenckiej. W: Lambkin M., Foxall G., van Raaij F., Heilbrunn B. (red.). Zachowania konsumenta. Koncepcje i badania europejskie. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 5. Gibson E. L., Wardle J. (1999) Approches experimentales pour 1'etude psychologique des choix alimentaires. Cahiers de Nutrition et de Dietetique, nr 3, s. 155-158.
 6. Grunert K.G. (2002) Current issues in the understanding of consumer food choice. Trends in Food Science and Technology, nr 13, s. 275-285.
 7. Kos C., Szwacka-Salmonowicz J. (1997) Marketing produktów żywnościowych. PWRiL, Warszawa.
 8. Kowrygo B., Górska-Warsewicz H., Ługowska K. (1997) Ocena preferencji konsumenckich w zakresie żywności i żywienia. Żywność-Technologia-Jakość, nr 2, s. 51-59.
 9. Magnusson M.K. i inni (2001) Attitudes towards organie foods among Swedish consumers. British Food Journal, nr 3, s. 209-226.
 10. Marczak M. [2001] Jakość a użyteczność produktu. Problemy Jakości, nr 3, s. 12-14.
 11. Narojek L. (1993) Niektóre aspekty uwarunkowań zachowań żywieniowych. IŻŻ, Warszawa.
 12. Nelson P. [1974] Advertising as information. Journal of Political Economy, nr 82, s. 729-754.
 13. Nestle M. i inni (1998) Behavioral and social influences on food choice. Nutrition Reviews, nr 5, s. S50--S74.
 14. Noth W. (2001) Język artykułów użytkowych - podstawy semiotyki dóbr konsumpcyjnych. W: Lambkin M., Foxall G., van Raaij F., Heilbrunn B. (red.). Zachowania konsumenta. Koncepcje i badania europejskie. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 15. Pieczonka W., Roborzyński M. (2000) The quality parameters of ewe milk products influencing the demand of different market segments. Annales Animal Science, nr 2, s. 241-251.
 16. Sagan A. (1998) Podejścia "makro" i "mikro" w badaniach znaczeń produktów i wartości konsumenckich. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 513, s. 73-88.
 17. Schafer R., Yetley E.A. (1975) Social psychology of food faddism. Journal American Dietetic Association, nr 2, s. 129-132.
 18. Szczucki C.M. (1970) Zakresy znaczeniowe podstawowych pojęć w kontroli jakości produktów mięsnych. Gospodarka Mięsna, nr l, s. 2-5.
 19. Sznajder M., Senauer B., Asp E., Kinsey J. (1998) Zmieniający się konsument żywności. Wyd. Horyzont, Poznań.
 20. Thompson G.D. (1998) Consumer demand for organic foods: what we know and what we need to know. American Journal of Agricultural Economics, nr 5, s. 1113-1118.
 21. Wandel M., Bugge A. (1997) Environmental concern in consumer evaluation of food quality. Food Quality and Preference, nr 1, s. 19-26.
 22. Williams P.R.D., Hammitt J.K. (2000) A comparison of organic and conventional fresh produce buyers in the Boston area. Risk Analysis, nr 5, s. 735-746.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu