BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Obłój Krzysztof
Title
Pułapki teoretyczne zasobowej teorii strategii
Source
Przegląd Organizacji, 2007, nr 5, s. 7-10
Keyword
Zasoby materialne, Zasoby niematerialne, Przewaga konkurencyjna, Efektywność przedsiębiorstwa, Zarządzanie strategiczne
Tangible assets, Intangible assets, Competitive advantage, Enterprise effectiveness, Strategic management
Note
summ.
Abstract
Bazowy model teorii zasobowej - dominującym podejściu badawczym w teorii strategii - zakłada, że istnieje bezpośrednia zależność pomiędzy zasobami firmy, przewagą konkurencyjną oraz uzyskiwaną efektywnością. W artykule zwrócono uwagę na dwie bardzo poważne pułapki teoretyczne. Pierwsza to relacja pomiędzy efektywnością a przewagą konkurencyjną, druga to relacja pomiędzy zasobami a przewagą konkurencyjną.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. J. BARNEY, Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management" 17, nr 1, 1991.
  2. J.B. BARNEY i A.M. ARIKIN, The Resource Based View: Origins and Implications, [w:] R.E. FREEMAN i in. (red.), The Blackwell Handbook of Strategic Management, Blackwell, Oxford 2001.
  3. M. GORYNIA i J.N. SAYKIEWICZ, Zarządzanie zmianą w warunkach transformacji i globalizacji, "Przegląd Organizacji" 1/2007.
  4. R. KRUPSKI, Redefiniowanie strategii organizacji, "Przegląd Organizacji" 3/2007.
  5. J.T. MAHONEY, J. PANDIAN, The Resource-Based View in the Conversation of Strategic Management, "Strategic Management Journal" 13, nr 5, 1992.
  6. S.L. NEWBERTA, Empirical Research on the Resource-Based View of the Firm: an Assessment and Suggestions for Future Research, "Strategic Management Journal" 28, nr 2, 2007.
  7. M. PETRAFF, The Cornerstones of Competitive Advantage: a Resource-Based View, "Strategic Management Journal" 14, nr 3, 1993.
  8. T.C. POWELL, Competitive Advantage: Logical and Philosophical Considerations, "Strategic Management Journal" 22, nr 9, 2001.
  9. G. RAY, J. BARNEY i W. MUHANNA, Capabilities, Business Processes, and Competitive Advantage: Choosing the Dependent Variable in Empirical Tests of the Resource-Based View, "Strategic Management Journal" 25, nr 1, 2004.
  10. D. TEECE, G. PISANO, A. SHUEN, Dynamic Capabilities and Strategic Management, "Strategic Management Journal" 18, nr 7, 1997.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu