BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szukalski Piotr
Title
Późne macierzyństwo w Europie
Source
Wiadomości Statystyczne, 2004, nr 11, s. 74-82, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Prokreacja, Analiza danych statystycznych, Przemiany demograficzne, Dzietność kobiet, Analiza demograficzna, Macierzyństwo
Procreation, Statistical data analysis, Demographic transformation, Women's fertility, Demographic analysis, Motherhood
Country
Europa
Europe
Abstract
Celem artykułu jest prześledzenie zmian, jakie nastąpiły w Europie w sferze prokreacji wśród kobiet w wieku 35 lat i więcej. Porównano dane statystyczne dotyczące późnego macierzyństwa w przeszłości oraz we współczesnej Europie.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bongaarts J., Feeney G., 1998, On the tempo and quantum of fertility, "Population and Development Review", vol. 24, nr 2, s. 271-291
 2. Bosveld W., 1996, The ageing of fertility in Europe. A comparative demographic-analytic study. Thesis Publishers, Amsterdam, s. 285
 3. Cieślak M. (red.), 1992, Demografia. Metody analizy i prognozowania, wyd. II, PWN, Warszawa, s. 355
 4. Council of Europe, 2002, Recent demographic development in Europe 2002, Strasbourg (wersja elektroniczna)
 5. Frątczak E., Ptak-Chmielewska A., 1999, Formuła Bongaartsa-Feeneya - zastosowania dla Polski. "Studia Demograficzne", nr 2 (136), s. 43-61
 6. GUS, 1934, Małżeństwa, urodzenia i zgony, 1927, 1928, "Statystyka Polski", seria A, z. 27, s. 132
 7. GUS, 1937, Małżeństwa, urodzenia i zgony, 1929, 1930, "Statystyka Polski", seria C, z. 45, s. 189
 8. GUS, 1939, Małżeństwa, urodzenia i zgony, 1931, 1932, "Statystyka Polski", seria C, z. 102, s. 288
 9. Holzer J. Z., 1994, Demografia, wyd. IV, PWE, Warszawa, s. 363
 10. ISTAT, 2002, Annuario Statistico 2002, Roma, s. 745
 11. Kohler H.-P., Billari F., 2003, The biodemography of late and low fertility: the challenges and possibilities provided by medical progress, referat przedstawiony na konferencji The Second Demographic Transition in Europe, Spa, Belgium, 19-24 czerwca 2003
 12. Oppenheimer V. K., 1988, A theory of marriage timing, "American Journal of Sociology", vol. 94. nr 3, s. 563-591
 13. Sundbärg G., 1970, Bevölkerungsstatistik Schwedens 1750-1900, Statistiska Centralbyran, Stockholm (reprint wydania z roku 1901)
 14. Statistisches Bundesamt, 2002, Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland, Wiesbaden (wersja elektroniczna dostępna na stronie www.destatis.de/download/jahrbuch)
 15. Szpakowska M., 2003, Chcieć i mieć. Samowiedza obyczajowa w Polsce okresu przemian, Wyd. WAB, Warszawa, s. 284
 16. Szukalski P., 2003, Bezdzietność w Europie, "Wiadomości Statystyczne", nr l, s. 63-73
 17. Szulc S., 1938, Ruch naturalny ludności, [w:] Reyman E. J. (red.), Encyklopedia nauk politycznych, t. 3, Wyd. Instytutu Społecznego, Warszawa, hasło: ludność, s. 695-736
 18. Wróblewska W., 2002, Wybrane aspekty zdrowia reprodukcyjnego w Polsce, "Studia Demograficzne", nr l (141), s. 11-42
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu