BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawłowska Małgorzata, Słaby Teresa
Title
Analiza efektów skali w sektorze banków z zastosowaniem metod statystycznych
Analysing economies of scale in the banking sector using statistical methods
Source
Bank i Kredyt, 2004, nr 11-12, s. 74-81, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Sektor bankowy, Fuzje i przejęcia, Metody statystyczne
Banking sector, Mergers and acquisitions, Statistical methods
Note
summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano przykład zastosowania metod ilościowych do analizy fuzji i przejęć w latach 2002-2003. Prezentowany test należy do testów parametrycznych, zwanych także testami związanymi z rozkładami parametrów w populacji. W przykładzie zaprezentowano jego poprawne zastosowanie, które wzmocniło wnioski otrzymane w wyniku zastosowania metody DEA do oceny efektywności skali banków w latach 2002-2003.

Quantitative methods based on mathematics and statistics have been increasingly applied in finance and banking industry in recent years. However, it should be stated that the selection of specific statistical methods has many prerequisites to be met in order for the application to be correct and justified. Moreover, simple methods of statistical description and conclusions, e.g. parametric or non-parametric tests, make it possible to draw deeper conclusions and verify empirical results of the application of complex econometric models. However, the examination of specific assumptions for the applicability of statistical methods is rarely used, and frequently even omitted. It often happens that analysts omit the assumptions on the normal distribution of estimators and apply methods in which such an assumption is necessary in order to use a particular statistical analysis tool. The article presents an example of a correctly applied selected statistical test to check the "certainty" of results of performance measures obtained through the Data Envelopment Analysis (DEA) of mergers and acquisitions in the Polish banking sector in 2002-2003. The analysis focused on one group of premises for mergers and acquisitions, i.e. the economies of scale. Thus an attempt was made to answer the following question: whether the ongoing consolidation of banks is still favourable to their performance by using growing economies of scale, i.e. the synergy. The article, on the basis of analysis of the banks' performance measures, tried thus to justify the thesis that commercial banks benefited from the economies of scale in Poland in late 2002 and in 2003, which would contribute to the continuation of mergers and acquisitions in the sector favouring the increase of the banks' performance. The thesis was verified empirically with the use of statistical tests. The test presented in the example represents the group of parametric tests, also known as tests related to the
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. A.N. Berger, L. J. Mester: Beyond the Black Box: What Explains Differences in the efficiencies of Financial Institutions. "Journal of Banking and Finance", nr 21/1997.
 2. A. Charnes, W. Cooper, W. Golany, B. Seiford, A. Y. Lewin: Data Envelopment Analysis, Theory, Methodology and Applications. London/Boston/Dordrecht 1997, Kluwer Academic Publishers.
 3. T. Coeli, R.S. Prasada Rao, G. E. Battese: An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis, Boston/Dordrecht/London 1997, Kluwer Academic Publishers, s. 3-6.
 4. G. Debreu:, The Coefficient of Recourse Utilization, "Econometrica", vol. 19 (3) (July).
 5. M. Dobosz: Statystyczna analiza wyników badań wspomagana komputerowo. Warszawa 2001 Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT.
 6. Cz. Domański: Testy statystyczne. Warszawa 1990 PWE.
 7. M.J. Farell: The Measurement of Productive Efficiency "Journal of the Royal Statistical Society", nr 120/1957.
 8. M. Gospodarowicz: Procedury analizy i oceny banków komercyjnych. "Materiały i Studia NBP", zeszyt nr 113, 2000.
 9. Group of Ten Report on Consolidation in the Financial Sector (January 2001): www.bis.org, www. imf.org., www.oecd.org.
 10. G. Lhomme: What's the "Right Size" for European Banks? Perspectives, Credit Agricole SA 2000.
 11. A. Luszniewicz, T. Słaby: Statystyka z pakietem komputerowym Statistica PL. Akademia Oeconomica, Warszawa 2000 Wydawnictwo C.H. Beck.
 12. T. Kopczewski: Efektywność technologiczna i kosztowa banków komercyjnych w Polsce w latach 1997-2000, część I. Warszawa Narodowy Bank Polski 'Materiały i Studia', zeszyt nr 113.
 13. M. Pawłowska: Wpływ fuzji i przejęć na efektywność w sektorze banków komercyjnych w Polsce w latach 1997-2001. "Bank i Kredyt" nr 2/2003.
 14. M. Pawłowska: Efektywność, konkurencyjność i koncentracja na polskim rynku bankowym w latach 1997-2002, związki między pojęciami. "Bank i Kredyt" nr 6/2004.
 15. J. Prokop: Przyczynek do teorii przejmowania kontroli nad spółkami akcyjnymi. Warszawa 2001 SGH, "Monografie i Opracowania" 487.
 16. G. Rogowski: Metody analizy i oceny banku na potrzeby zarządzania strategicznego. Poznań 1998 Wydawnictwa Wyższej Szkoły Bankowej.
 17. H.R. Varian: Mikroekonomia. Warszawa 1999 Wydawnictwo Naukowe PWN.
 18. M. Zychowicz: Ocena korzyści skali z zastosowaniem metody DEA. "Bank" nr 6/2001.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu