BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nartowski Andrzej S.
Title
Po XI Forum Bankowym
Source
Gazeta Bankowa, 2005, nr 12, s. 6
Keyword
Sektor bankowy, Ocena kondycji finansowej banku, Finanse publiczne, Euro
Banking sector, Assessment of the financial condition of the bank, Public finance, Euro
Abstract
Na XI Forum Bankowym (16 marca, 2005) przeprowadzono wszechstronną ocenę sytuacji polskiej bankowości w rok po akcesji Polski do Unii Europejskiej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-7613
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu