BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skubikowski Jacek
Title
Zagadnienia międzynarodowej wymiany wynagrodzeń za artystyczne wykonania utworów muzycznych i słowno-muzycznych na podstawie umów dwustronnych : Prawo własności intelektualnej
Source
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2005, nr 3, s. 14-26
Keyword
Prawo własności intelektualnej, Prawo autorskie, Konwencja rzymska, Prawo międzynarodowe, Ochrona własności intelektualnej, Rynek muzyczny
Intellectual property law, Copyright law, Rome Convention, International law, Intellectual property protection, Music market
Abstract
Transgraniczny charakter wynagrodzeń za korzystanie z utworów i przedmiotów praw pokrewnych uważany jest obecnie za jedną z podstawowych cech prawa autorskiego. Jednakże polskie uwarunkowania zmuszają do postawienia pytań o granice swobodnej międzynarodowej wymiany wynagrodzeń za artystyczne wykonania utworów w sytuacji, gdy zakres eksploatacji jest wynikiem nie tyle swobodnego wyboru dokonanego przez indywidualnego odbiorcę i nadawcę, ile gospodarczym celem komercyjnego użytkownika, kierującego się chęcią zysku, a nie rzeczywistymi preferencjami słuchaczy czy widzów.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5490
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu