BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kolasinski Tomasz W.
Title
Strefa EURO - wybrane zagadnienia gospodarcze
Source
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2004, nr 5, s. 2-7
Keyword
Kurs walutowy, Euro, Strefa euro, Zaufanie społeczne, Produkt krajowy brutto (PKB), Równowaga budżetowa
Exchange rates, Euro, Eurozone, Social trust, Gross domestic product (GDP), Budget balance
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej dokonane w 15 lat po rozpoczęciu procesu transformacji ustrojowej, chociaż jest niewątpliwym sukcesem politycznym, zmusza do postawienia pytania o trwałość i solidność jego podstaw prawnych i gospodarczych. W artykule zilustrowano za pomocą tabel i wykresów kursy walutowe, składniki wzrostu PKB oraz poziom zaufania do nowej waluty w strefie państw Euro, co może się okazać przydatne w odniesieniu do Polski.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5490
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu