BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sadowski Zdzisław
Title
Liberalizm i rola państwa w gospodarce
Liberalism and the Role of the State in the Economy
Source
Ekonomista, 2006, nr 6, s. 705-713, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Liberalizm gospodarczy, Rola państwa w gospodarce, Teoria ekonomii, Neoliberalizm
Laissez faire, States' role in economy, Economic theory, Neoliberalism
Abstract
Autor zastanawia się, jaka rola w gospodarce powinna przypadać państwu? Występujące obecnie w świecie poglądy na tę sprawę są dalekie od jednolitości. Sporne są sprawy dotyczące pojmowania racjonalnej polityki gospodarczej, makroekonomicznej i strukturalnej. Szczególna kontrowersyjność cechuje zdaniem autora podejście do problemu aktywności państwa w dziedzinie polityki społecznej. Z jednej strony mamy do czynienia z krytyką socjalnej aktywności państwa i postulatem ograniczania wydatków socjalnych na rzecz rozwojowych w imię efektywności gospodarowania. Z drugiej strony coraz szerzej jest uznawana konieczność aktywnego przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym przez politykę państwa z powodu destrukcyjnego wpływu tych zjawisk na procesy rozwoju. Celem artykułu jest scharakteryzowanie rzeczywistego stosunku nowoczesnego liberalizmu do roli państwa we współczesnej gospodarce rynkowej.

The main topic of the article is the attitude of modern liberal thought to the role of the state in contemporary market economy. The market mechanism of allocation works to-day in conjunction with supporting and corrective policies of the government. In discussing this model present-day liberalism is contrasted with the neo-liberal doctrine. Liberalism perceives the role of the state as a co-regulator of the economy, whose intervention is particularly important with regard to equitable distribution of incomes. It is wrong to believe that liberalism is opposed to pro-social programmes. By contrast, anti-social programmes are characteristic of the neo-liberal ideology whose claim to represent the sole correct interpretation of economic theory is totally groundless. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Drucker P.F., Post-Capitalist Society, Harper Business, New York 1993.
  2. European Social Charter, 1961.
  3. Hayek F.A., Liberalism, w: New Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas, Routledge & Keagan Paul, London 1982.
  4. Liberal International: The Liberal Appeal of Rome, Rome 1981.
  5. Polanyi K., The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time, Bealor Press, Boston 1944.
  6. Pysz P., Rola państwa w ordoliberalnej koncepcji polityki gospodarczej, "Ekonomista" 2005, nr 1.
  7. Revenue Statistics 1965-2004, OECD, Paris 2004.
  8. Soros G., The Crisis of Global Capitalism, Public Affairsy, New York 1998.
  9. Thurow L.C., The Future of Capitalism, W. Morrow & Co., New York 1995.
  10. Todaro M.B., Economic Development, Longman, London 1999.
Cited by
Show
ISSN
0013-3205
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu