BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szafrański Maciej
Title
Badanie i ocena skuteczności działań w systemie zarządzania jakością
Source
Problemy Jakości, 2004, nr 12, s. 33-38, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Zarządzanie jakością, Ocena systemu zarządzania, Metody organizatorskie
Quality management, Evaluation of the management system, Organizational methods
Abstract
Przedstawiono etapy metody badania i oceny skuteczności działania w systemie zarządzania jakościa, nazwaną w skrócie EFECT (ang. effectiveness, czyli skuteczność). Jest to szkic autorskiej metody.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. [ 1] Ackoff R.: O systemie pojęć systemowych. Przekład J. Zieleniewski. Prakseologia, nr 2(46), 1973.
 2. [ 2] Hamrol A., Mantura W.: Zarządzanie jakością - teoria i praktyka. PWN, Warszawa-Poznań 1998.
 3. [ 3] Kaczmarczyk S.: Badania Marketingowe - metody i techniki. PWE, Warszawa 1996.
 4. [ 4] Kieżun W.: Sprawne zarządzanie organizacją. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1997.
 5. [ 5] Kolman R: Inżynieria jakości. PWE, Warszawa 1992.
 6. [ 6] Krzemień E., Wolniak R.: Zastosowanie komputerowego wspomagania w zarządzaniu jakością - metody FMEA i QFD. W: Organizacja i zarządzanie. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Zeszyt nr 12. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002, s. 303-313.
 7. [ 7] Krzyżanowski L.: O podstawach kierowania organizacjami inaczej. PWN, Warszawa 1999.
 8. [ 8] Oakland J.S.: Total Quality Management - text with cases. Butterworth Heinemann, Oxford 1995.
 9. 9] PN-EN ISO 9000. Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia. Polski Komitet Normalizacyjny, wrzesień 2001.
 10. 10] Pszczołowski T.: Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Ossolineum, Wrocław 1978.
 11. 11] Szafrański M.: Skuteczność działania. Problemy Jakości, 3/2003, s. 23-28.
 12. 12] Szafrański M.: Skuteczność w świetle norm serii ISO 9000:2000. Problemy Jakości, 12/2002, s. 18-24.
 13. 13] Szafrański M.: Ważność celów w przedsiębiorstwie. Problemy Jakości 11/2004, s. 34-38.
 14. 14] Szafrański M.: Wykorzystanie podejścia procesowego w systemie zarządzania jakością. Problemy Jakości, 4/2004,s. 18-21.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu