BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czarnecki Jerzy S.
Title
Gry w organizacje
Source
Przegląd Organizacji, 2007, nr 5, s. 11-14
Keyword
Teoria organizacji, Przewaga konkurencyjna, Korporacje
Organisation theory, Competitive advantage, Corporation
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja odmian modeli gier, na analogiach których oprzeć można funkcjonowanie organizacji: gra w klasy, bieg przez płotki, szachy, golf, a wreszcie gra społeczna innego rodzaju - koncert muzyczny. Modelowe przykłady odniesione są do szczególnej klasy organizacji, jakimi są korporacje biznesowe.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. L. Von BERTALANFFY, General System Theory: Foundations, Developments, Applications, George Brazilier, NY 1978.
 2. E. BONABEAU, The Perils of the Imitation Age, "Harvard Business Review", czewiec 2004, vol. 82, nr 6, s. 45-54.
 3. M. CROZIER i E. FRIEDBERG, Człowiek i System. Ograniczenia działania zespołowego, PWE, Warszawa 1982.
 4. J.S. CZARNECKI, Masa krytyczna, "Przegląd Organizacji", nr 10, 2006, s. 12-14.
 5. S. DIBB, Criteria Guiding Segmentation Implementation - Reviewing the Evidence, "Journal of Strategic Marketing" 1999 (nr 7), s. 107-129.
 6. M.K. DUFFY, D.C. GANSTER, M. PAGON, Social Undermining in the Workplace, "Academy of Management Journal", vol. 45, nr 2, 2002, s. 331-353.
 7. G. HOFSTEDE, The Poverty of Management Control Philosophy, "Academy of Management Review", lipiec 1978, vol. 3, nr 3, s. 450-461.
 8. J.A. LESSER, M.A. HUGHES, The Generalizability of Psychographic Market Segments Across Geographic Locations, "Journal of Marketing", vol. 50, styczeń 1986, s. 18-27.
 9. T. LEVITT, Innovative Imitation, "Harvard Business Review", wrzesień-październik 1966, vol. 44, nr 5, s. 63-70.
 10. A D. KATZ, R. KAHN, Common Characteristics of Open systems, [w:] F.E. EMERY (red.),Sterns Thinking, Penguin Modern Management Readings, Harmondsworth, Middlesex, England, 1969, s. 86-104.
 11. K. KOŹMIŃSKI i A. ZAWIŚLAK, Pewność i gra. Wstęp do teorii zachowań organizacyjnych, PWE, Warszawa 1982.
 12. D. MILLER, Architecture of Simplicity, "Academy of Management Review" 1993, vol. 18, nr 1, s. 119.
 13. J. PFEFFER, The Effect of Work Dispersion on Satisfaction, Productivity and Working Collaborativity: Evidence from College and University Faculty, "Administrative Science Quarterly", wrzesień 1993, s. 382-407.
 14. R. SEMLER, Managing without Managers, "Harvard Business Review", wrzesień-październik 1989, s. 76-84.
 15. F.W. TAYLOR, Principles o f Scientific Management, W.W. Norton £ Company, Inc, NY 1967.
 16. S.L. VARGO, R.F. LUSCH: Evolving to a New Dominant Logic for Marketing; "Journal of Marketing", styczeń 2004, vol. 68, nr 1, s. 1-17.
 17. M. WEBER, Economy and Society: An Outline of Interpretative Sociology, University of California Press, Berkeley and Los Angeles 1978, torn 2, rozdział XI, Biurokracja, s. 956-1006.
 18. R.C. WHITELEY, The Customer Driven Company. Moving from Talk to Action, Addison - Wesley Publishing Company, Reading, MA, 1991: Toolkit 1, s. 220-225, Toolkit 3, s. 231-234.
 19. M. WILLIAMSON, Emotions, reasons and behaviour: A search for the truth, "Journal of Consumer Behaviour", vol. 2, nr 2, grudzień 2002, s. 196-202.
 20. O.E. WILLIAMSON, The Institutions of Governance, AEA Papers and Proceedings, maj 1998, vol. 88, nr 2, s. 75-79.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu