BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sowa Agnieszka
Title
Zdrowie i choroba a ubóstwo i wykluczenie społeczne
Source
Polityka Społeczna, 2006, nr 11-12, s. 16-20, bibliogr. 21 poz.
Keyword
Zdrowie publiczne, Ubóstwo, Wykluczenie społeczne, Demografia, Stopa bezrobocia
Public health, Poverty, Social exclusion, Demography, Unemployment rate
Note
summ.
Abstract
Celem badań jest analiza relacji między ubóstwem, wykluczeniem społecznym a stanem zdrowia Polaków na tle krajów Europy Zachodniej. Podkreślono, że dobry stan zdrowia jest istotnym warunkiem rozwoju kapitału społecznego. Analiza logitowa potwierdza silne zróżnicowania stanu zdrowia ze względu na płeć oraz w poszczególnych grupach wiekowych. Zwrócono uwagę, że brak dobrych więzi rodzinnych, samotność negatywnie wpływają na samoocenę stanu zdrowia. Istotny wpływ na stan zdrowia ma również poziom dochodów. Badania przeprowadzono w ramach projektu "Ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz metody ich zwalczania".
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bielicki I, Szklarska A., Kozieł S., Ulijaszek S.J. (2004), Changing Patterns of Social Variation in Stature in Poland: Effects of Transition from a Command Economy to the Free-market System?, "Journal of Bio-social Science" nr 37m, s. 427-434, Cambridge University Press, Cambridge
 2. Black D., Morris J.N., Smith C., Townsend P (1982), Inequalities in Health. The Black Report, Penguin Books, London.
 3. Golinowska S., Sowa A. (2006), Health and morbidity in the accession countries. Country report - Poland, http://shop.ceps.be/BookDetail.php?item_id=1415.
 4. Golinowska S.. Sowa A. (2005), Health status and living conditions in Poland, background report for the Social Situation Observatory Report Health Status and Living Conditions, http://ec.europa. eu/employment_social/social_situation/sso_reports_en.htm.
 5. Golinowska S., Sowa A., Topór-Mądry R. (2006), Health Status and Health Care Systems in Central and Eastern European Countries: Bulgaria, Estonia, Poland, Slovakia and Hungary, http://shop.ceps.be/BooksList.php?category_id=17&.
 6. GUS (1997), Stan zdrowia ludności Polski w 1996 r., Warszawa.
 7. GUS (2004), Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2003 r., Warszawa.
 8. GUS (2005), Trwanie życia w 2004 r., Warszawa.
 9. GUS (2006): Stan zdrowia ludności Polski w 2004 r., Warszawa.
 10. Leon D.A., Walt G. (2004), Poverty, Inequality, and Health in International Perspective: a Divided World?, w: Leon D., Walt G. (red.), Poverty, Inequality and Health. An International Perspective, Oxford University Press, Oxford.
 11. Mackenbach J.P. (2006), Health Inequalities: Europe in Profile. An independent, expert report prepared by the UK presidency of the EU, www.dh.gov.uk/publications.
 12. Marmot M. (2005), Status Syndrome. How Your Social Standing Directly Affects Your Health, Bloomsbury, London.
 13. Marmot M., Wilkinson R.G. (2006), Social Determinants of Health, Oxford University Press, Oxford.
 14. Mossey J.M..Shapiro E. (1982), Self-Rated Health: A Predictor of Mortality Among the Elderly, "American Journal of Public Heath", vol. 72, nr 8.
 15. Okólski M. (2004), Demografia zmiany społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 16. Ostrowska A. (1999), Styl życia a zdrowie, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 17. Pohoski M. (1983), Ruchliwość społeczna a nierówności społeczne, "Kultura i Społeczeństwo", październik - grudzień, tom XXVII, nr 4, PAN, Warszawa.
 18. Sen A. (2004), Economic Progress and Health, w: Leon D., Walt G. (red.) Poverty, Inequality and Health. An international perspective, Oxford University Press, Oxford.
 19. WHO (2005), Health for All Database, www.who.org, wersja z maja 2005 r.
 20. WHO (2006), Highlights on health in Poland 2005, http://www.who.un.org.pl/aktualnosci. php?news=338&wid=10.
 21. Zatoński W.A., Willett W. (2005), Changes in dietary fat and declining coronary heart diseases in Poland: population based study, "British Medical Journal" nr 331, s. 187.
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu