BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozak Marcin
Title
Nowe podejście do warstwowania wielowymiarowej populacji
New approach towards stratification of multidimensional population
Source
Wiadomości Statystyczne, 2004, nr 12, s. 12-20, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Metody statystyczne, Badania statystyczne, Badania reprezentacyjne
Statistical methods, Statistical surveys, Sampling survey
Note
summ., rez.
Abstract
W artykule przedstawiono nowatorskie podejście do warstwowania wielowymiarowej populacji. Podejście to rozpatruje problem warstwowania przy ustalonej liczebności próby, przy czym funkcją celu jest maksymalna wartość współczynnika zmienności (precyzji) rozpatrywanych estymatorów.

The paper contains considerations on multivariate stratification of a population. The author proposes a new approach, in which a maximal value of a coefficient of variation of considered estimators is minimized, subject to a fixed sample size. In such approach arises a problem of a sample allocation between strata; for the sake of simplicity of the algorithm, an approximate formula for the multivariate sample allocation is proposed. Two cases of the stratification are considered, i.e. with and without creation of a "take-all" stratum. An application of the method is presented for four populations with bi-variate auxiliary and survey variable. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Briggs J., Duoba V., 2000, STRAT2D: Optimal Bi-Variate Stratification System. Statistics New Zealand (http://www.stats.gov.nz)
 2. Dalenius T., Hodges J. L., 1959, Minimum Variance Stratification. Journal of the American Statistical Association, z. 54, s. 88-101
 3. Eckman G., 1959, An Approximation Useful in Univariate Stratification. Annals of Mathematical Statistics, z. 30, s. 219-229
 4. Holmberg A., 2002, A Multiparameter Perspective on the Choice of Sampling Design in Surveys. Statistics in Transition, z. 5, s. 969-994
 5. Kozak M., 2004, Optimal Stratification using Random Search Method in Agricultural Surveys. Statistics in Transition, z. 6 (5), s. 797-806
 6. Lednicki B., Wieczorkowski R., 2003, Optimal Stratification and Sample Allocation between Subpopulations and Strata. Statistics in Transition, z. 6, s. 287-306
 7. Mahalanobis P. C., 1952, Some Aspects of the Design of Sample Surveys. Sankhya, s. l-7
 8. Nelder J. A., Mead R., 1965, A Simplex Method for Function Minimization, Computer Journal, z. 7, s. 308-313
 9. Niemiro W., 1999, Konstrukcja optymalnej stratyfikacji metodą poszukiwań losowych. "Wiadomości Statystyczne" nr 10, s. l-9
 10. R Development Core Team, 2004, R: A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria; URL http://www.R-project.org
 11. Sadasivan G., Aggarwal R., 1978, Optimum Points of Stratification in Bi-Variate Populations. Sankhya C, z. 40, s. 84-97
 12. Sarndal C. E., Swensson B., Wretman J., 1992, Model Assisted Survey Sampling. Springer-Verlag, New York
 13. Schneeberger H., Pollot J. P., 1985, Optimum Stratification with Two Varieties, Statistische Hefte, z. 26, s. 97-113
 14. Stachurski A., Wierzbicki A. P., 2001, Podstawy optymalizacji. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu